CNA

Systemowe gwoździe do złączy ciesielskich

Systemowe gwoździe pierścieniowe CNA są łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy ciesielskich do drewna.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Ocynk elektrolityczny 12µm

Szczegóły produktu

Właściwości

Materiał

  • Stal węglowa C9D lub C10D.
  • Cynkowany elektrolitycznie. Grubość warstwy cynku wynosi min. 12 μm

Właściwości

  • Specjalnie profilowane pierścienie
  • Duża wytrzymałość na wyrywanie
  • Stożkowe poszerzenie średnicy trzpienie pod główką gwoździa minimalizuje początkowe przemieszczenia w momencie pojawienia się obciążenia
  • Trwałe i stabilne połączenie

Zastosowanie

Zastosowanie

Do złączy ciesielskich
Zastosowanie gwoździ CNA (lub wkrętów CSA) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenie z użyciem złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary produktu i nośności charakterystyczne

Referencje Wymiary łącznika [mm]
l d dh ht
CNA3.7X50 50 3.7 7.4 1.4
CNA4.0X35 35 4.4 7 1.5
CNA4.0X40 40 4.4 7 1.5
CNA4.0X50 50 4.4 7 1.5
CNA4.0X60 60 4.4 7 1.5
CNA4.0X75 75 4.4 7 1.5
CNA4.0X100 100 4.4 7 1.5

Nośności podane w tabeli dotyczą złączy stalowych o grubości 2 mm i drewna klasy C24. W przypadku innej grubości złącza lub klasy drewna należy zapoznać się z ETA-04/0013.

Właściwości charakterystyczne -ETA-04/0013

Referencje Nośności charakterystyczne na ścinanie Flat, k / grubość materiału [kN] Nośności charakterystyczne na wyrywanie Fax,k [kN]
1,2 mm 1,5 - 2,0 mm 2,5 - 4,0 mm
CNA3.7X50 1.9 1.9 1.9 0.9
CNA4.0X35 1.7 1.7 1.6 0.6
CNA4.0X40 1.9 1.9 1.8 0.7
CNA4.0X50 2.2 2.2 2.2 1
CNA4.0X60 2.4 2.4 2.4 1.2
CNA4.0X75 2.5 2.5 2.5 1.5
CNA4.0X100 2.5 2.5 2.5 1.4

Więcej szczegółów można znaleźć w  ETA
Podane wartości są oparte na gęstości drewna wynoszącej 350 kg / m3

Aprobaty i Deklaracje

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Aprobaty Techniczne (ETA)