Rozporządzenie Reach

Rozporządzenie Reach

Czego dotyczy rozporządzenie REACH?

REACH to europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń dotyczących substancji chemicznych. Głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Jednocześnie ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu chemikaliów na rynku wewnętrznym oraz wspieranie konkurencyjności i innowacyjności.

Rozporządzenie opiera się na zasadzie odpowiedzialność za swoje produkty (chemikalia) przez producentów, importerów i dalszych użytkowników, którzy: muszą zapewnić bezpieczne stosowanie chemikaliów, które wytwarzają i wprowadzają do obrotu.

W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do poinformowania naszych klientów, że nasze produkty spełniają wymagania i regulacje rozporządzenia REACH w odniesieniu do substancji wzbudzających szczególnie obawy dotyczące (SVHC).

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska