Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Dokumentacja DoP i ETA dla naszych produktów

Oznakowanie CE oraz ETA jest paszportem, który umożliwia wprowadzenie do obrotu w każdym kraju członkowskim. Europejskie przepisy normują wymagania w zakresie bezpieczeństwa wyrobów budowlanych. Na podstawie przepisów każdy wyrób budowlany musi zostać oznakowany znakiem CE i posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)

Producent, importer czy dystrybutor bierze odpowiedzialność prawną za zgodność wyrobu budowlanego z właściwościami określonymi w DoP.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) i aprobata techniczna (ETA)

Obraz Kod / Nazwa Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) Aprobaty Techniczne (ETA) Aprobaty
A35E main image
A35E
Złącze gięte - A35E
 • Oznaczenie CE
 • ETA
aa60280-jpg.jpg
AA60280
Złącze kątowe wzmocnione - AA60280
 • Oznaczenie CE
 • ETA
AB90 main.jpg
AB
Złącze kątowe bez wzmocnienia - AB
 • Oznaczenie CE
 • ETA
AB-S main.jpg
AB-S
Złącze kątowe bez wzmocnienia A4 - AB-S
 • Oznaczenie CE
 • ETA
C_AB255HD_ProdPho_Pho_iso_EU_CN (1).jpg
AB255HD
Złącze kątowe wzmocnione (CLT) - AB255HD
 • Oznaczenie CE
 • ETA
AB255SSH main.jpg
AB255SSH
Złącza kątowe do (CLT) - AB255SSH
 • Oznaczenie CE
 • ETA
AB3560_1.jpg
AB6983 / AB36125 / AB3560
Złącza kątowe do szkieletu drewnianego - AB6983 / AB36125 / AB3560
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABAI105
ABAI
Akustyczne złącze kątowe - ABAI
 • Oznaczenie CE
 • ETA
abb-gray-jpg.jpg
ABB40390
Złącze kątowe perforowane - ABB40390
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABB-S.jpg
ABB40390S
Złącze kątowe perforowane A4 - ABB40390S
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR170 a.jpg
ABR
Złącze kątowe wzmocnione - ABR
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR100_main.jpg
ABR
Złącze kątowe z podwójnym wzmocnieniem - ABR
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR105 main image
ABR
Złącze kątowe wzmocnione Classic - ABR
 • Oznaczenie CE
 • ETA
abr10525-jpg-2.jpg
ABR
Złącza kątowe wzmocnione - Strong - ABR
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR-S Main image
ABR-S
Złącza kątowe wzmocnione - Strong A4 - ABR-S
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR 100S.jpg
ABR-S
Złącze kątowe z podwójnym wzmocnieniem - ABR-S
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR70S main.jpg
ABR-S
Złącze kątowe wzmocnione Classic A4 - ABR-S
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR9020Z.jpg
ABR-Z
Złącze kątowe wzmocnione Strong ZPRO - ABR-Z
 • Oznaczenie CE
 • ETA
ABR255 main image
ABR255
Złącze kątowe wzmocnione (CLT) - ABR255
 • Oznaczenie CE
 • ETA
acr9021.jpg
ACR
Złącze kątowe wzmocnione economic - ACR
 • Oznaczenie CE
 • ETA

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska