ABR

Złącze kątowe z podwójnym wzmocnieniem

Złącze kątowe ABR100 jest kątownikim z profilowanymi krawędziami wzmacniającymi i przenosi dużo większe obciążenia we wszystkich kierunkach niż klasyczny perforowany kątownik. Zróżnicowana perforacja kątownika oraz jej układ pozwala na zastosowanie go do połączenia elementów drewno-drewno i drewno-beton. Oba ramiona kątownika posiadają różne średnice otworów. Dzięki nim istnieje możliwość wykorzystania innych niż standardowe łączniki wyszczególnione w tablach nośności.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Środowisko wewnętrzne
Stal ocynkowana Z275

Szczegóły produktu

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali: Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

  • Prosta montaż
  • Pełne gwoździowanie
  • Zróżnicowana perforacja
  • Połączenie drewnianych elementów konstrukcyjnych
  • Połączenie drewnianych elementów konstrukcyjnych z betonem
  • Wszystkie inne elementy konstrukcyjne, w których konieczne jest uzyskanie dużej nośności połączenia

Zastosowanie

Połączenie

Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowanie

  • Połączenia krokwi z murłatą lub betonowym wieńcem.
  • Mocowanie elementów drewnianych do betonu.
  • Połączenie słupa drewnianego z belką
  • Wszystkie inne elementy konstrukcyjne gdzie konieczne jest uzyskanie wysokiej nośności połączenia.

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary złącza

Referencje Wymiary złącza [mm] Otwory ramię A [mm] Otwory ramię B [mm]
A B C t Ø5 Ø12 Ø13 Ø12x32 Ø5 Ø12 Ø13
ABR9015 89 89 60 1.5 10 - 1 - 10 - 1
ABR100 100 100 90 2 10 1 - 1 14 1 -

Połączenie belka-belka - dwa złącza na połączenie

Referencje Połączenie belka / belka - gwoździowanie pełne
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN] [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5.k(1)
szt. szt. CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
ABR9015 8 10 4.1 5.4 6.6 7.1 8 9.6 - - -
ABR100 10 14 11.7 15.7 19.7 12.8 14.2 16.7 4.2 5.1 5.1

1)  b = 75 mm ; e = 130 mm

Aby uzyskać wartości nośności dla pojedynczego kątownika, należy wartości w powyższej tabeli podzielić przez dwa, o ile podparta belka jest zablokowana przed obrotem. Więcej informacji znajduje się w ETA-06/0106.

Połączenia belka / beton - dwa złącza na połączenie

Referencje Połączenie belka / beton
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN] [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5.k
szt. typ szt. typ CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x40
ABR100 1 Ø10 10 CNA* min (20,6; 21,6 /kmod) min (26,6; 21,6 /kmod) 8.7 10.9 10.4

* Aby uzyskać informacje o typach łączników, które mogą być stosowane w ramieniu A, patrz kolumny w tabeli Nośności charakterystyczne. Nośności różnią się w zależności od użytego typu łącznika.
Aby uzyskać wartości nośności dla pojedynczego kątownika, należy wartości w powyższej tabeli podzielić przez dwa, o ile podparta belka jest zablokowana przed obrotem. Więcej informacji znajduje się w ETA-06/0106.

Połączenia belka / belka - Wkręty łączące Ø10 - 2 kątowniki na połączenie

Referencje Połączenie belka / belka wkrętami Ø10 - 2 złącza na połączenie
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN] [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k
Ilość typ Ilość typ SSH10x40 SSH10x40
ABR100 2 SSH 1 SSH 5.2 2.7

Połączenia belka / beton - Wkręty łączące Ø10 - 2 kątowniki na połączenie

Referencje Połączenie belka / beton wkrętami Ø10 - 2 złącza na połączenie
Łączniki Characteristic capacities - Timber C24 - 2 angle brackets per connection [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k
Ilość typ Ilość typ SSH10x40 SSH10x40
ABR100 1 Ø10 1 SSH 5.7 4.1

Odpowiednie kotwy można znaleźć w asortymencie Simpson Strong-Tie - w rozdziale System zakotwień. Typowe rozwiązania w zakresie kotew to BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, w zależności od rodzaju betonu, rozstawów i odległości od krawędzi.

Instalacja

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 35 lub CNA 4.0 x 50, alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.
Mocowanie do betonu:
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.

Technical Notes

Aprobaty i Deklaracje