Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Każdy pracownik Simpson Strong-Tie® ma obowiązek dbać o środowisko i zapobiegać zanieczyszczeniom w ramach swojej pracy. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących środowiska oraz nieustannie poszukujemy sposobów na ulepszenie naszego sposobu pracy w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Related Content

 1. Ochrona środowiska

  Polityka ochrony środowiska

  Każdy pracownik Simpson Strong-Tie® ma obowiązek dbać o środowisko i zapobiegać zanieczyszczeniom w ramach swojej pracy. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących środowiska oraz nieustannie poszukujemy sposobów na ulepszenie naszego sposobu pracy w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

  To jest dla nas ważne:

  • Do produkcji zawsze używany jest pewien procent stali pochodzącej z recyklingu.
  • Prawie wszystkie surowce użyte do pakowania nadają się w dużej mierze do recyklingu.
  • Umowy z dostawcami mają na celu ograniczenie szkodliwego wpływu na przyrodę i środowisko.
  • 95% odpadów jest poddawanych recyklingowi poprzez sortowanie wstępne i końcowe.
  • Nasze zakłady produkcyjne spełniają wymagania ICPE (International Conference on Performance Engineering) w zakresie ochrony przed hałasem podczas produkcji.
  • Simpson Strong-Tie® corocznie inwestuje w procesy produkcyjne, zwłaszcza w wygłuszanie głośnych maszyn, aby podnieść komfort pracy naszych pracowników
  • Wszelkie emisje spalin są filtrowane, zanim dotrą do środowiska. Zużyte filtry są następnie odpowiednio utylizowane jako odpady niebezpieczne.

  Zużycie i recykling

  Stal jest najważniejszym surowcem do produkcji złączy ciesielskich i łączników Simpson Strong-Tie®. W naszym zakładzie produkcyjnym we Francji do produkcji naszych produktów wykorzystuje się około 18% stali pochodzącej z recyklingu.

  Opakowania kartonowe, blistry, etykiety paletowe - prawie wszystkie surowce używane do pakowania naszych produktów w dużej mierze podlegają recyklingowi, a także z naszymi dostawcami uzgadniamy ograniczenie szkodliwego wpływu na przyrodę i środowisko.

  Simpson Strong-Tie® współpracuje częściowo z drukarniami, które zapewniają, że katalogi i inne dokumenty produkowane dla nas są wykonane z papieru posiadającego certyfikat PEFC (Program zatwierdzania systemów certyfikacji lasu) i FSC (Forest Stewardship Council). Te dwa certyfikaty potwierdzają zgodność z kryteriami środowiskowymi dotyczącymi produkcji papieru i zrównoważonej gospodarki leśnej.

  Dzięki sortowaniu wstępnemu i końcowemu przeprowadzanemu bezpośrednio w naszych zakładach produkcyjnych byliśmy w stanie poddać recyklingowi 95% odpadów, które wyprodukowaliśmy w 2013 roku. Dzięki temu Simpson Strong-Tie® zmniejszył udział odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne (DIB) o 30%, a produktów niebezpiecznych (DIS) o 50% w ciągu 6 lat.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska