ABR

Złącze kątowe wzmocnione

Złącza kątowe wzmocnione ABR170 i ABR220 należą do grupy złączy kątowych wzmocnionych pozwalających przenieść większość kombinacji obciążeń w typowych konstrukcjach drewnianych. Dzięki większym gabarytom i różnej perforacji (także otwory na śruby i kotwy) ich zastosowanie jest bardzo szerokie.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Środowisko wewnętrzne
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira

Szczegóły produktu

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali: Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

 • Prosty montaż
 • ​Obliczone statycznie
 • Mocne i trwałe połączenia
 • Gwoździowanie pełne lub częściowe
 • Uniwersalna perforacja
 • Możliwość mocowania do drewna i betony

Zastosowanie

Połączenie

 • Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
 • Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań

 • ​Połączenie słupa drewnianego z belką lub betonem.
 • Fasady mocowane punktowo do konstrukcji drewnianej.
 • Wszystkie inne elementy konstrukcyjne gdzie konieczne jest uzyskanie wysokiej nośności połączenia.

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary złącza

Referencje Wymiary i otwory [mm] Otwory ramię A Otwory ramię B Box Quantity
A B C t Ø5 Ø12 Ø5 Ø12
ABR170170409522029225
ABR220220409522429225

Połączenie belka / belka - Para kątowników w połączeniu / gwoździowanie pełne

Referencje Nośności dla połączenia belka - belka / gwoździowanie pełne
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2/3.k R4/5.k
szt. szt. CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
ABR1701497.4min (9,8 ; 9,4/ kmod)min (12,3 ; 11,3/ kmod^0,35)16.419.721.19.6/kmod^0.29.6/kmod^0.29.6/kmod^0.2
ABR2201497.4min (9,8 ; 9,4/ kmod)min (12,3 ; 11,3/ kmod^0,35)16.419.721.19.6/kmod^0.29.6/kmod^0.29.6/kmod^0.2

**Dla kombinacji obciążeń zastososuj gwoździowanie pełne
***R4/5 jest określone dla belek b > 60mm i mimośrodu e < 90mm. Dla innych wartości b i e patrz ETA.
 

Połączenie belka / beton - Para kątowników w połączeniu

Referencje Nośności dla połączenia belka - beton
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2/3.k R4/5.k
szt. Typ szt. Typ CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
ABR17014CNA2Ø10min. (33.0 ; 25.2/kmod)min. (39.8 ; 25.2/kmod)25.2/kmod19.7min. (23.8 ; 24.6/kmod)min. (25.4 ; 24.6/kmod)min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod)min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod)min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod)
ABR22014CNA2Ø10min. (33.0 ; 25.2/kmod)min. (39.8 ; 25.2/kmod)25.2/kmod19.7min. (23.8 ; 24.6/kmod)min. (25.4 ; 24.6/kmod)min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod)min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod)min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod)

Do obliczenia R4 / 5 należy zastosować: e ≥ 50 mm

Połączenie belka / beton (fasada)

Referencje Nośności dla połączenia belka - beton (fasada)
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 1 kątowniki na połączenie [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2/3.k R6.k
szt. Typ szt. Typ CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60
ABR1709CNA2M10min. (11,8 ; 12,1/kmod)min.(14,9 ; 12,1/kmod)min. (16,9 ; 12,1/kmod)3.84.74.9min. (16,5; 11,0/kmod)min. (20; 11,0/kmod)min. (21,1; 11,0/kmod)
ABR2209CNA2M10min. (15,9 ; 12,1/kmod)min. (19,4 ; 12,1/kmod)min. (20,6 ; 12,1/kmod)2.93.63.7min. (16,5; 9,0/kmod)min. (20; 9,0/kmod)min. (21,1; 9,0/kmod)

Nośności podane są dla jednej sztuki ABR, zakłada się, że w całości połączenia belki bierze udział większa ilość kątowników po obu stronach belki.
Istnieje opcja montażu ABR z użyciem jednej kotwy (w górnym otworze) tylko dla obciążeń F1 i F6. Nośność na siłę F1  osiąga połowę nośności.

Odsunięcie belki od podpory powinno wynosić mniej niż 132mm dla ABR220 i mniej niz 86 dla ABR170

Allowable capacities - Timber to facade - CSTB Cahier 3316

Referencje Product allowable capacities - Timber to Concrete - CSTB Cahier 3316 
Fasteners Product capacities, beam to facade, full nailing, 1 ABR per connection [daN]
Flange A Flange B R1,d R2/3,d
Qty Type Qty Type 1 mm 3 mm
ABR1709CSA1M1045067.776.3
ABR2209CSA1M1045033.380

The capacities are given for one ABR, in the case, that in total more ABR are placed alternate opposite on the beam.

Only the upper bolt has to be installed on the ABR.

The distance of the beam to the support shall be less than 132 mm for ABR220, and less than 86 mm for ABR170.

Instalacja

Montaż

Mocowanie

Do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.

Do betonu:
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.

Aprobaty i Deklaracje

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Aprobaty Techniczne (ETA)

eta-06-0106.pdf (13.43 MB)

Biblioteka CAD i BIM

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska