ICST

Złącze do paneli prefabrykowanych

ICST jest dwuczęściowym symetrycznym złączem przeznaczonym do montażu zamkniętych prefabrykowanych paneli ściennych. Stosując to złącze nie jest konieczne stosowanie otworów rewizyjnych w panelu ściennym.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Odporność ogniowa R30
Środowisko wewnętrzne
Stal ocynkowana Z275
Odporność ogniowa R60

Szczegóły produktu

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

 • Obliczone statycznie.
 • Trwałe i stabilne połączenie.
 • Połączenie ukryte
 • Szybki montaż i demontaż paneli
   

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary

Referencje Wymiary [mm]
A B C D
ICST 78 100 15 2

Nośność charakterystyczna

Referencje Wymiary [mm] Łączniki Nośność charakterystyczna - Drewno C24 [kN]
A B C D Element główny Element drugorzędny R2,k R3,k
CNA4.0x40 CNA4.0x50 gwoździe / wkręty CNA4.0x40 CNA4.0x50 Gwoździe / wkręty
ICST 78 100 15 2 10 10 11.9 14.8 min (6,72*Rlat,k;16,9/kmod)* 2.9 3.9 min( 4 x Rax,k;5.35/kmod)*

* Rlat,k jest nośnością na ścięcie poejdynczego łącznika. Rax,k jest nośnością na wyrwanie pojedynczego łącznika. 

Nośność charakterystyczna R3,k

Referencje Łączniki Nośność charakterystyczna - Drewno C24 [kN]
Element główny Element drugorzędny R3,K
CNA4.0x40 CNA4.0x50 Gwoździe / wkręty
ICST 10 10 2.9 3.9 min (4 x Rax,k;5.35/kmod)*

Instalacja

Montaż

Montaż

 • ICST stosuje się w parach. Jego montaż wymaga jedynie frezowania (zagłębienia) tylko z jednej strony wybranej przez użytkownika.
 • Zagłębienia powinny mieć głębokość 15 mm, szerokości 90 mm i długości co najmniej 220 mm. Minimalna odległość ICST względem końców pionowych wynosi 100 mm.
 • Obie części ICST po połączeniu tworzą połączenie symetryczne.
 • Montaż dwóch elementów drewnianych jest ułatwiony przez centralne prowadzenie w złączu w wewnętrznej części.
 • Więcej niż dwie pary mgą być wykorzystane w przypadku większych obciążeń konstrukcyjnych.

Aprobaty i Deklaracje

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Aprobaty Techniczne (ETA)

Biblioteka CAD

DWG (2D) REVIT (2D) DWG (3D) REVIT (3D) SAT XML
Brak wyników.

Buy from Distributor

No items available.