MAH

Złącze kotwiące gięte

Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Pierwszym jest standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania takiego połączenia należy zgiąć złącze pod kątem 90 stopni i montować jak inne złącza kotwiące. Alternatywnym sposobem kotwienia jest montaż przy prostym złączu. Taki montaż stosowany jest gdy wymagane jest kotwienie po zewnętrznej stronie ściany szkieletowej do boku płyty fundamentowej.
Aby wykonać takie połączenie, wymagane jest zlicowanie zewnętrznej krawędzi ściany z krawędzią płyty fundamentowej.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Cynkowane ogniowo metodą Sendzimira 20µm
Środowisko wewnętrzne

Szczegóły produktu

Obrazy

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Grubość blachy 2,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

 • Podwójne zastosowanie (kątowe i proste)
 • Dla słupka szkietu o szerokości 45 mm
 • Prosty montaż
 • Obliczone statycznie
 • Mocne i trwałe połączenia
 • Pdkładka dostarczana w zestawie
   

 

Zastosowanie

Zastosowanie

 • Mogą być stosowane jako zakotwienie drewnianych słupów, prefabrykowanych ścian szkieletowych lub innych elementów drewnianych.
 • Kotwienie ścian szkieletowych „otwartych” w których w czasie montażu mamy dostęp do drewnianej konstrukcji nośnej.
 • Kątowniki można montować na zewnątrz ściany jak i wewnątrz. 

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary złącza

Referencje Wymiary słupka [mm] Wymiary złącza [mm] Ramię A Ramię B
Szerokość A B C D E t Ø5 Ø18
Min.
MAH485/245484535512402231

Nośności charakterystyczne - Połączenie drewno do betonu - Gwoździowanie minimalne

Referencje Nośności charakterystyczne - Połączenie drewno do betonu - Gwoździowanie minimalne
Łączniki Nośność charakterystyczna - Drewno klasy C24 [kN]
Ramię A Ramię B R1.k - Prosty R1.k - Zagięty
szt. Typ szt. Typ CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
MAH485/27CNA1Ø16min(9.6;18.7/kmod)min(11.6;18.7/kmod)min(12.3;18.7/kmod)min(9.6;24.6/kmod)min(11.6;24.6/kmod)min(12.3;24.6/kmod)

Możliwe jest zwiększenie nośności MAH485 / 2 poprzez dodanie paska FP40 / 2 lub FP60 / 2. Należy zapoznać się ze wzorem gwoździowanie i szczegółami technicznymi ETA.

Nośności charakterystyczne - Połączenie drewno do betonu - Gwoździowanie pełne

Referencje Nośności charakterystyczne - Połączenie drewno do betonu - Gwoździowanie pełne
Łączniki Nośność charakterystyczna - Drewno klasy C24 [kN]
Ramię A Ramię B R1.k - Prosty R1.k - Zagięty
szt. Typ szt. Typ CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
MAH485/221CNA1Ø16min(24.3;18.7/kmod)min(29.5;18.7/kmod)min(31.4;18.7/kmod)min(24.3;24.6/kmod)min(29.5;24.6/kmod)min(31.4;24.6/kmod)

Możliwe jest zwiększenie nośności MAH485 / 2 poprzez dodanie paska FP40 / 2 lub FP60 / 2. Należy zapoznać się ze wzorem gwoździowanie i szczegółami technicznymi ETA

Instalacja

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40, lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ. Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.
Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

CNACSA
3,1 x 404,0 x 30
4,0 x 355,0 x 35
4,0 x 405,0 x 35
4,0 x 505,0 x 40
4,0 x 605,0 x 40
4,0 x 755,0 x 50
4,0 x 1005,0 x 50

 

Mocowanie do betonu:
Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.

Montaż

Połączenie proste do zewnetrznego boku płyty fundamentowej

 1. Ustal właściwą pozycje i wysokość złącza.
 2. Odznacz otwory przykładając złącze do płyty fundamentowej.
 3. Wywierć otwory o wymaganej średnicy.
 4. Przed przystąpieniem do mocowania należy usunąć zwierciny z wywierconych otworów. Dla kotew chemicznych dodatkowo przedmuchać.
 5. Przymocuj kątownik do elementu drewnianego.
 6. Jeżeli nie wyspecyfikowano inaczej należy wypełnić wszystkie otwory w złączu.
 7. Przymocować złącze za pomocą kotew mechanicznych lub chemicznych.

Aprobaty i Deklaracje

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Aprobaty Techniczne (ETA)

Biblioteka CAD i BIM

3D

MAH485/2

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska