AE

Złącze kątowe

Złącza kątowe typ AE należą do grupy złączy, które pozwalają przenieść większość kombinacji obciążeń w typowych konstrukcjach drewnianych w połączeniu z betonem. .
Kątowniki AE w połączeniu z betonem uzyskują bardzo duże nośności, także dzięki zastosowaniu grubych podkładek US40/40/10G.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Środowisko wewnętrzne
Stal ocynkowana Z275

Szczegóły produktu

Właściwości

Material

 • Gatunek Stali: Stal S250GD
 • Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

 • Obliczone statycznie
 • Mocne i trwałe połączenia
 • Gwoździowanie pełne lub częściowe
 • Możliwość mocowania do drewna i betony
 • Prosty montaż

Zastosowanie

Połączenie

 • Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
 • Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań

 • Połączenia krokwi z murłatą lub betonowym wieńcem.​
 • Połączenie słupa drewnianego z belką lub betonem.
 • Wszystkie inne elementy konstrukcyjne gdzie konieczne jest uzyskanie wysokiej nośności połączenia

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary złącza

Referencje Wymiary złącza [mm] Otwory ramię A Otwory ramię B
A B C t Ø5 Ø13 Ø5 Ø13
AE48 90 48 48 3 7 2 4 1
AE76-R 90 48 76 3 12 3 7 1
AE116 90 48 116 3 18 3 7 3

Połączenie belka / belka - Para kątowników w połączeniu / gwoździowanie pełne

Referencje Nośności dla połączenia belka - belka / gwoździowanie pełne
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5,k
szt. szt. CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
AE48 6 4 2.9 3.8 4.9 4 4.9 6 1.3/kmod^0.25 1.7/kmod^0.25 2.0/kmod^0.25
AE76-R 9 7 5.8 7.7 9.8 11.6 13.4 15.6 2.9/kmod^0.25 3.6/kmod^0.25 4.2/kmod^0.25
AE116 12 7 5.8 7.7 9.8 16.6 20 23.2 3.2/kmod^0.25 4/kmod^0.25 4.7/kmod^0.25

1) R4 / 5 jest zdefiniowane dla szerokości belki  b = 75 mm i mimośrodzie e = 130 mm.
Nośność należy do grupy obciążeń o współczynniku modyfikacji kmod.

Jeżeli łączony element drewniany nie jest skręcany dla połączeń za pomocą jednego złącza można przyjąć wartości połowiczne z tabeli.
Jeżeli płatew jest skręcana i dla sił F4 i F5  są inne odległości b i e to dalsze informacji można uzyskać w ETA-06/0106.
* Dla wyższych nośności F2 / F3, oraz kombinacji obciążeń i innych wzorów gwoździowania, patrz ETA-06/0106.

Połączenie belka / belka - Para kątowników w połączeniu / gwoździowanie częściowe

Referencje Nośności dla połączenia belka - belka / gwoździowanie częściowe
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5,k
szt. szt. CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60
AE48 4 4 2.9 3.8 4.9 3.9 4.7 5.4 1.3/kmod^0.25 1.7/kmod^0.25 2.0/kmod^0.25
AE76-R 7 7 5.8 7.7 9.8 9.5 11.4 13.1 2.9/kmod^0.25 3.6/kmod^0.25 4.2/kmod^0.25
AE116 8 7 5.8 7.7 9.8 13.8 16.9 19.4 3.2/kmod^0.25 4/kmod^0.25 4.7/kmod^0.25

1) R4 / 5 jest zdefiniowane dla szerokości belki  b = 75 mm i mimośrodzie e = 130 mm.
Nośność należy do grupy obciążeń o współczynniku modyfikacji kmod.

Jeżeli łączony element drewniany nie jest skręcany dla połączeń za pomocą jednego złącza można przyjąć wartości połowiczne z tabeli.
Jeżeli płatew jest skręcana i dla sił F4 i F5  są inne odległości b i e to dalsze informacji można uzyskać w ETA-06/0106.
* Dla wyższych nośności F2 / F3, oraz kombinacji obciążeń i innych wzorów gwoździowania, patrz ETA-06/0106.

Połączenie belka / beton - Para kątowników w połączeniu

Referencje Nośności dla połączenia belka - beton
Łączniki Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 kątowniki na połączenie [kN]
Ramię A Ramię B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5,k
szt. Typ szt. Typ CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60
AE48 6 CNA* 1 M12 min: 14.9 ; 12.6/kmod 12.6/kmod 12.6/kmod 2.1 3.2 3.5 min: 5.2 ; 4.2/kmod^0.7 - 4.2/kmod^0.7
AE76-R 9 CNA* 1 M12 min: 22.7 ; 16.8/kmod 16.8/kmod 16.8/kmod 7.5 10.3 11.2 min: 8.5 ; 6.1/kmod - 6.1 / kmod
AE116 12 CNA* 2 M12 25.1 min: 33.3 ; 28.1/kmod min: 38.1 ; 28.1/kmod 25.8 25.5 27.7 9,1 / kmod^0.2 - min: 14 ; 10/kmod

1) R4 / 5 jest zdefiniowane dla szerokości belki  b = 75 mm i mimośrodzie e = 130 mm.
Nośność należy do grupy obciążeń o współczynniku modyfikacji kmod.

Charakterystyczna wytrzymałość kotwy musi wynosić co najmniej 15,3 kN zarówno dla siły wyrywającej, jak i siły ścinającej.
Wartość nośność musi być proporcjonalnie zmniejszona, jeśli nośności śruby jest mniej niż 15,3 kN.

Jeżeli łączony element drewniany nie jest skręcany dla połączeń za pomocą jednego złącza można przyjąć wartości połowiczne z tabeli.
Jeżeli płatew jest skręcana i dla sił F4 i F5  są inne odległości b i e to dalsze informacji można uzyskać w ETA-06/0106.
* Dla wyższych nośności F2 / F3, oraz kombinacji obciążeń i innych wzorów gwoździowania, patrz ETA-06/0106.

Instalacja

Montaż

Mocowanie

 • Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
 • Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA M10 lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS M10.
 • Do uzyskania deklarowanej nośności, niezbędne jest zastosowanie dodatkowych podkładek rozkładających siłę na całą powierzchnię ramienia dolnego kątownika. Rekomendowane jest zastosowanie podkładki US60/60/6.

Aprobaty i Deklaracje