Klips wiązara koszowego VTCR

Klips wiązara dachowego VTCR

Szybkie rozwiązanie dla połączeń wiązarów koszowych

Specjalnie zaprojektowane klips wiązara koszowego VTCR, które z pewnością zainteresuje projektantów i montażystów pracujących z prefabrykowanymi wiązarami dachowymi.

Klipsy VTCR stosowane są w dachach wiązarowych, gdy na głównej połaci chcemy nadbudować lukarnę lub po prostu chcemy urozmaicić prostą bryłę dachu. Zletą tego rozwiązania jest:
 

 • Możliwość regulacji na miejscu w celu dopasowania  kątów nachylenia dachu od 10° do 40°
 • Nadaje się do belek o szerokości 35 mm i 47 mm
 • Otwory kopułkowe wymuszają montaż gwoździ pod kątem 45° za każdym razem
 • Posiadają ETA i nośności charakterystyczne 

 

Rozwiązania montażowe

Do wiązarów głównych montowane są wiązary tworzące lukarnę. Pojawiający się problem z połączeniem tych wiązarów, wynika z nachylenie połaci wiązarów, które opierają się o połać główną tylko krawędzią pasa dolnego. 
Rozwiązaniem tego problemu jest klips VTCR, który jest złączem regulowanym dostosowującym się do nachylenia dachu. 
Warto zwrócić uwagę na otwory w dolnej części złącza, które wymuszają wbijanie gwoździ pod kątem 45°. Inny montaż przy wąskich wiązarach (45 mm) byłby niemożliwy i rozwarstwiałby drewno.

Połączenie z wykorzystaniem klipsa VTCR eliminuje konieczność dodawania klina podtrzymującego pod wiązar koszowy lub fazowania pasa dolnego w celu dopasowania do nachylenia połaci. Dodatkową zaletą teogo połączenia jest możliwość regulacji 

 • Podparcie klinowe wiązara

  Wiązar koszowy opiera się o połać główną tylko krawędzią pasa dolnego. Możliwość dodania klina podpierającego pod wiązar koszowy.

 • Podcięcie pasa dolnego wiązara

  Podcięcie pasa dolnego wiązara koszowego w celu dopasowania do nachylenia połaci.

 • Zastosowanie klipsa VTCR

  Specjalnie zaprojektowany, aby zminimalizować straty drewna i czas instalacji. VTCR zapewnia przetestowane strukturalnie połączenie, eliminując dodatkowe prace montażowe.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska