Nowoczesne konstrukcje drewniane

Nowoczesne konstrukcje drewniane
Kluczowe wyzwania drewna klejonego warstwowo i krzyżowo. Dzień Otwarty skupia się na tematyce związanej z drewnem masywnym – drewnem klejonym warstwowo i krzyżowo. Zostaną poruszone zagadnienia kształtowania obiektów pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, sztywności przestrzennej, połączeń elementów, a także akustyki. Ponadto zostaną przedstawione różne technologie konstrukcji na bazie drewna, w tym projektowanie w nurcie „design for disassembly”. Prelegentami będą praktykujący architekci i inżynierowie z polskich i zagranicznych biur projektowych i jednostek naukowych – z Polski, Niemiec, Austrii i Norwegii. Wykłady będą prowadzone w języku polskim i angielskim, w przeważającej części w formie stacjonarnej, z nielicznymi w formie połączenia wideo.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska