Awarie Budowlane 2022

Awarie Budowlane

Konferencja Naukowa Techniczna - Awarie Budowlane

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

 TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE:

  • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
  • analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
  • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
  • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych,
  • problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-27 maja 2022 roku w Międzyzdrojach.

W czasie trwania Konferencji przewidywana jest prezentacja nowości technicznych związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska