SPF

Złącze krokwiowo płatwiowe

Złącza krokwiowo-płatwiowe SPF są przeznaczone do połączenia krzyżowego elementów drewnianych. Zadaniem  złączy  krokwiowo  -  płatwiowych  w tym połączeniu jest zabezpieczenie dachu przed poderwaniem przez ssanie wiatru. Złącza krokwiowo – płatwiowe dostępne są w sześciu znormalizowanych rozmiarach.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Cynkowane ogniowo metodą Sendzimira 20µm
Oprogramowanie Connector Selector

Szczegóły produktu

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:
S250GD
Grubość blachy 2,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

  • Prosty montaż
  • Optymalny układ otworów ogranicza rozwarstwienie drewna
  • Mocne i trwałe połączenia
  • Obliczone statycznie
  • Wskazany centralny punkt połączenie złącza

Zastosowanie

Połączenie

Element główny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Element drugorzędny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Stosowane

W  zależności  od obciążenia  stosuje  się  2  lub  4  złącza.  W  przypadku  połączenia przy zastosowaniu 2 złączy należy użyć 2 lewych lub 2 prawych złączy, gdyż są one umieszczone diagonalnie naprzeciw siebie, w celu zapewnienia centralnego rozłożenia obciążenia. W połączeniach krokwi z murłatą może zajść konieczność użycia złączy o dwóch różnych długościach – krótszego montowanego od zewnętrznej strony murłaty i dłuższego od strony wewnętrznej. Różnica ta wynika z kąta nachylenia krokwi i jej wznoszenia się w miarę odsuwania się od podpory. 

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary złącza

Referencje Wymiary złącza [mm] Otwory ramię 1 Otwory ramię 2
A B C D F t Ø5 [mm] Ø5 [mm] Ø9 [mm]
SPF170L17032.510037.51421091
SPF170R17032.510037.51421091
SPF210L21032.514037.514214131
SPF210R21032.514037.514214131
SPF250L25032.518037.514218171
SPF250R25032.518037.514218171
SPF290L29032.522037.514222211
SPF290R29032.522037.514222211
SPF330L33032.526037.514226252
SPF330R33032.526037.514226252
SPF370L37032.530037.514230292
SPF370R37032.530037.514230292

"SPF ...LR" jest to para złączy lewe + prawe
"SPF...L" jest to złącze lewe
"SPF...R" jest to złacze prawe

Nośności charakterystyczne - połączenie belka do belki

Referencje Nosność charakterystyczna - połączenie drewno do drewna
Łączniki Nośność charakterystyczna - drewno klasy C24 (wzór) [kN]
Belka główna Murłata R1.k R2.k R3.k
szt. szt. CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60
SPF170L55min (5,7 ; 6 /kmod)min (6,9 ; 6 /kmod)min (7,3 ; 6 /kmod)2.22.62.61.522.5
SPF170R55min (5,7 ; 6 /kmod)min (6,9 ; 6 /kmod)min (7,3 ; 6 /kmod)2.22.62.61.522.5
SPF210L77min (9,7 ; 8,4 /kmod)min (11,7 ; 8,4 /kmod)min (12,4 ; 8,4 /kmod)3.34.14.11.522.5
SPF210R77min (9,7 ; 8,4 /kmod)min (11,7 ; 8,4 /kmod)min (12,4 ; 8,4 /kmod)3.34.14.11.522.5
SPF250L99min (13,7 ; 10,8 /kmod)min (16,5 ; 10,8 /kmod)min (17,5 ; 10,8 /kmod)min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7)min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5)min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF250R99min (13,7 ; 10,8 /kmod)min (16,5 ; 10,8 /kmod)min (17,5 ; 10,8 /kmod)min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7)min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5)min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF290L1111min (17,8 ; 13,2 /kmod)min (21,4 ; 13,2 /kmod)min (22,7 ; 13,2 /kmod)min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF290R1111min (17,8 ; 13,2 /kmod)min (21,4 ; 13,2 /kmod)min (22,7 ; 13,2 /kmod)min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF330L1313min (21,8 ; 13,4 /kmod)min (26,2 ; 13,4 /kmod)min (27,8 ; 13,4 /kmod)min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF330R1313min (21,8 ; 13,4 /kmod)min (26,2 ; 13,4 /kmod)min (27,8 ; 13,4 /kmod)min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF370L1515min (25,7 ; 13,4 /kmod)min (30,9 ; 13,4 /kmod)min (32,9 ; 13,4 /kmod)min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5
SPF370R1515min (25,7 ; 13,4 /kmod)min (30,9 ; 13,4 /kmod)min (32,9 ; 13,4 /kmod)min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5)1.522.5

Nośności dotycza pojedynczego złacza SPF, w sytuacji gdzie belka główna i drugorzędna mogą się obracać.
Prezetowane nośności charakterystyczne oparte są na drugiej klasie użytkowania i klasie obciązeń krótkotrwałych zgodnie z EC5. Dla innych przypadków obciążeń prosimy o zapoznanie się z ETA aby uzyskać bardziej dokładne wyniki.

Nośność dla połączenia z dwoma złączami SPF jest sumą pojednynczych nośności.

Nośności charakterystyczne - połączenie drewno do betonu

Referencje Nośności chraakterystyczne - drewno do betonu lub stali
Łączniki Nośność charakterystyczna - drewno klasy C24 [kN]
Belka główna Purlin R1.k R2.k R3.k R4.k R5.k
szt. Typ szt. CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60
SPF170L1M855.86.76.72.42.92.91111.722.1---
SPF170R1M855.86.76.72.42.92.91111.722.1---
SPF210L1M876.76.76.72.92.92.91111.31.71.80.60.70.7
SPF210R1M876.76.76.72.92.92.91111.31.71.80.60.70.7
SPF250L1M896.76.76.72.92.92.91111.21.41.60.911.1
SPF250R1M896.76.76.72.92.92.91111.21.41.60.911.1
SPF290L1M8116.76.76.72.92.92.911111.21.31.11.31.3
SPF290R1M8116.76.76.72.92.92.911111.21.31.11.31.3
SPF330L1M8136.76.76.72.92.92.91110.91.11.21.21.41.6
SPF330R1M8136.76.76.72.92.92.91110.91.11.21.21.41.6
SPF370L1M8156.76.76.72.92.92.91110.811.11.31.61.7
SPF370R1M8156.76.76.72.92.92.91110.811.11.31.61.7

Nośności dotyczą pojedynczego złacza SPF, w sytuacji gdzie belka główna i drugorzędna mogą się obracać.
Nośności dla kierunku obciążenia  F2/3  i F4/5  jest sumą pojednynczych nośności.

Zakotwienie powinno być sprawdzone oddzielnie. Środek złącza SPF powinien znajdować się na linii pomiędzy murłatą a betonem.
Prezetowane nosności charakterystyczne oparte są na drugiej klasie użytkowania i klasie obciązeń krótkotrwałych zgodnie z EC5. Dla innych przypadków obciżeń prosimy o zapoznanie się z ETA aby uzyskac bardziej dokładnie wyniki.

Instalacja

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x l.
Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.
Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

CNACSA
3,1 x 404,0 x 30
4,0 x 355,0 x 35
4,0 x 405,0 x 35
4,0 x 505,0 x 40
4,0 x 605,0 x 40
4,0 x 755,0 x 50
4,0 x 1005,0 x 50

Aprobaty i Deklaracje

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

Aprobaty Techniczne (ETA)

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska