HD2P

Złącze kotwiące dwuczęściowe

Złącza HD2P jest jedynym w swoim rodzaju dwuczęściowym kątownikiem. Dwuczęściowe złącza kotwiące stwarzają wiele możliwości połączeń. Dzięki różnym kombinacjom można uzyskać 46 różnych wariantów połączeń dla indywidualnych potrzeb i znalezienia optymalnego rozwiązania każdego problemu. Części górne pozwalają na montaż do słupka ścian na wiele sposobów: od czoła, od boku lub obejmując słupek dwustronnie. Dolne elementy różnych wielkości zaprojektowano dla różnych obciążeń i wymaganych odległości dla kotwiących w płycie betonowej.

Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2

Szczegóły produktu

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

  • Prosty montaż do podłoża.
  • Obliczone statycznie.
  • Trwałe i stabilne połączenie.
  • Zaprojektowane do przenoszenia sił pionowych.
  • Wiele wariantów połączenia

Zastosowanie

Połączenie

Element główny:
beton
Element drugorzędny:
drewno konstrukcyjne, prefabrykowane ściany szkieletowe

Zastosowanie

  • Złącza HD2P są stosowane do kotwienia prefabrykowanych ścian szkieletowych do fundamentu.

Największym problemem przy montażu ścian o dużym stopniu prefabrykacji  jest brak dostępu do warstwy nośnej – drewnianego szkieletu, ponieważ jest on ukryty pod warstwami wykończeniowymi.
Montaż złączy HD2P jest dwuetapowy:

  • część górną montuje się w zakładzie prefabrykacji pod warstwami wykończeniowymi,
  • część dolną na montażu do płyty fundamentowej. Obie części łączy się na montażu samowiercącymi wkrętami.

Dane techniczne

Wymiary

Wymiary złącza

Referencje Wymiary złącza [mm] Otwory ramię A Otwory ramię B
A B C D E t Ø5 [mm] Ø6 [mm] Ø [mm] Liczba
HDUF250G 250 - 40 - - 2 11 - - -
HDUF400G 400 - 60 - - 2 40 - - -
HDUS336G 336 236 60 44 - 2 12 - - -
HDUL380G 380 53 55 65 315 2 20 - - -
HDUR380G 380 53 55 65 315 2 20 - - -
HDUL465G 465 53 55 150 315 2 20 - - -
HDUR465G 465 53 55 150 315 2 20 - - -
HDBU163G 65 163 40 - 50 4 - 2 13 1
HDBU220G 65 220 54 - 55 4 - 5 18 1
HDBU379G 65 379 40 - 114 4 - 2 18 1
HDBW60G 82 65 50 15 27 4 - 2 13.5 1
HDBW160G 65 160 50 15 27 4 - 2 13.5 1
HDBW200G 65 222 60 20 37 4 - 5 17.5 1
HD2P60G 400/65* 220 60/54* - 55 2/4 40 - 17.5 1
HD2PL40G 250/65* 379 40/40* - 114 2/4 11 - 17.5 1

Produkty o nazwie zaczynającej się HDU... są częściami górnymi. Produkty zaczynające sie HDB... są częściami dolnymi. Cześci łączy się z sobą przy pomocy samowiercących wkrętów E-JOT JT2-3/5,5x25

Złącze HD2P60G składa sie z części górnej HDUF400G i dolnej HDBU220G
Złącze HD2PL40G składa się z częsci górnej HDUF250G i dolnej HDBU379G.
Złącze HD2p-U379S80składa sie z części górnej HDUS348-90G i dolnej HDBU379-84-16G

* wymiary części górnej / części dolnej

Części dolne HDBU... należy stosować z podkładkami US40/50/10G, Części dolne HDBU220Gi HDBU379G należy stosować z podkładkami US50/50/8G. Części dolne HDUS348-80G nalezy stosować z podkładkami US71-91-15G-C

Podkładki i wkrety E-JOT są oferowane oddzielnie.

** długość na życzenie zamawiającego

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie

Referencje Łączniki Nośność charakterystyczna
Ramię A Ramię B R1,k część górna Współczynnik dla kotwy
szt. szt. Typ Liczba wkrętów E-JOT
HDUF250G max. 11 - - - min. (n x Rlat.k; 17.0/kmod) -
HDUF400G max. 40 - - - min. (n x Rlat.k; 26.7/kmod) -
HDUS336G max. 12 - - - min. (21.3 ; 23.1/kmod)* -
HDUL380G max. 20 - - - min. (11.7 x Rlat.k; 21.4 x Rax.k)** -
HDUR380G max. 20 - - - min. (8.1 x Rlat.k; 21.4 x Rax.k)*** -
HDUL465G max. 20 - - - min. (11.7 x Rlat.k; 21.4 x Rax.k)** -
HDUR465G max. 20 - - - min. (8.1 x Rlat.k; 21.4 x Rax.k)*** -
HDBU163G - 1 M12 2 12.8/kmod 1.55
HDBU220G - 1 M16 3 19.2/kmod 1.4
HDBU379G - 1 M16 2 12.8/kmod 1.46
HDBW60G - 1 M12 2 12.8/kmod 2
HDBW160G - 1 M12 2 12.8/kmod 1.24
HDBW200G - 1 M16 3 19.2/kmod 1.23
HD2P60G max. 40 1 M16 3 min. (n x Rlat.k; 19.2/kmod) 1.4
HD2PL40G max. 11 1 M16 2 min. (n x Rlat.k; 12.8/kmod) 1.46

n = nef zgodnie z Eurokodem 5, Tabela 8.1;
Rlat.k = Nośność charakterystyczna pojedynczego łącznika na ściecie
Rax.k = Nośność charakterystyczna pojedynczego łącznika na wyrwanie

* przy zastosowaniu CNA4.0x50
** gwoździowanie pełne 20 gwoździ CNA 
*** gwoździowanie częściowe 14 gwoździ CNA 
**** rozmieścić gwoździe symetrycznie zaczynając od rzędu na górze i na dole.

Mniejsza wartość nośności części dolnej i górnej jest decydujaca
Kotwa musi zapewniać nośność na wyrywanie F1.d x "wsp. dla kotwy"

Możliwe kombinacje

Referencje Części górne
HDUF250G HDUF400G HDUS336G HDUL380G HDUR380G HDUL465G HDUR465G HDUF40XG HDUF60XG
HDBU163G y y y y y y y S -
HDBU220G - HD2P60G - y y y y - S
HDBU379G HD2PL40G y y y y y y S S
HDBW60G y y y y y y y S -
HDBW160G y y y y y y y S -
HDBW200G - y y y y y y - S

y = Część górna i dolna są pakowane oddzielnie
S = Górna część jest produkowana zgodnie ze specyfikacją zamawiającego
HD2P60G, HD2PL40G są dostarczane w komplecie składającym się z części górnej i dolnej.

Instalacja

Montaż

Mocowanie

Mocowanie kątowników do drewna
przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.

Mocowanie kątowników do beton
należy zastosować kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie

Aprobaty i Deklaracje

Aprobaty Techniczne (ETA)