Łączniki - właściwości i informacje techniczne

Uwagi techniczne Łączniki

Systemowe gwoździe pierścieniowe CNA:

Image
Gwoździe Anchor

Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności naszych złączy są gwoździe CNA. Zachowując wszystkie właściwości połączenia zadeklarowane w naszym katalogu techniczny użytkownik montując złącza Simpson Strong-Tie zobowiązany jest użyć łączników, które są wyspecyfikowane w tabelach.

Tylko przy zachowaniu tych wytycznych połączenie będzie osiągało nośności deklarowane w katalogach i aprobatach.

Aby umożliwić ocenę poprawności montażu połączeń ciesielskich gwoździe CNA zostały dodatkowo oznaczone.  Od teraz, na główce gwoździa będzie pojawiała się liczba, która będzie oznaczała długość łącznika. Umożliwi to kompleksową ocenę poprawności montażu złącza, w tym długości zastosowanych łączników.

Dla zapewnienia pełnego wachlarza zastosowania naszych łączników w konstrukcjach, wszystkie nasze łączniki do złączy dostępne są w różnych powłokach ochronnych i mogą być dostosowane do wszystkich klas użytkowania konstrukcji.

Systemowe wkręty do złączy CSA:

Image
Wkręty CSA

Alternatywnym rozwiązaniem, które jest dopuszczalne to mocowanie złączy wkrętami CSA.
Wkręty CSA są drugim (po gwoździach CNA) typem łączników systemowych do złączy Simpson Strong-Tie. Wkręty CSA stosuje się w sytuacjach, gdy wykonawca preferuje wkręcanie zamiast wbijania lub zależy nam na możliwości demontażu konstrukcji lub gdy konieczne jest uzyskanie zwiększonej nośności połączenia.

Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA.
Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

Gwoździe CNA Wkręty CSA
3,1 x 40 4,0 x 30
4,0 x 35 5,0 x 35
4,0 x 40 5,0 x 35
4,0 x 50 5,0 x 40
4,0 x 60 5,0 x 40
4,0 x 75 5,0 x 50
4,0 x 100 5,0 x 50

Systemowe łącznik do złączy ciesielskich na taśmie:

Image
Gwoździe na taśmie

Wraz z rozwojem narzędzi pneumatycznych oraz urządzeń z podajnikiem coraz bardziej popularne stają się gwoździe i wkręty na taśmie. Nasze łączniki CNA i CSA łączą w sobie wytrzymałość z wygodą montażu przy jednoczesnym przyśpieszaniu prac montażowych.

Wysoka jakości gwoździ i wkrętów koletowanych powinna znaleźć się na wyposażeniu każdej firmy zajmującej się zautomatyzowanym procesem produkcyjnym domów szkieletowych z wykorzystaniem złączy ciesielskich.

Rozwiązania specjalne:

Image
Wkręty specjalne

Wkręty SSH i SSF są doskonałą alternatywa dla klasycznych wkrętów ciesielskich do drewna. Mogą być używane jako klasyczny łącznik do połączenia dwóch elementów drewnianych lub używany razem ze złączami ciesielskimi wszędzie tam, gdzie konieczne jest skrócenie czasu montażu a połączenie nie wymaga maksymalnych obciążeń. Stożkowy kształt pod główką zapewnia idealne dopasowanie do otworu złącza, tworząc pewny montaż. 

Łączniki zostały zabezpieczone specjalną warstwą ochronną Impreg+, która zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i pozwala stosować je na zewnątrz.  Warstwa ochronna Impreg+ zapewnia niskie ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu z aluminium lub stal nierdzewną. Łączniki SSH I SSF mogą być wykorzystane do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.

Gwoździe do belki dwuteowej (I-beam) typ N:

Image
Gwoździe do belki dwuteowej

W przeciwieństwie do podstawowej gamy produktów gdzie stosuje się gwoździe pierścieniowe CNA4,0, w połączeniach belek dwuteowych stosuje się gwoździe kwadratowe skrętne N3.75x30 i okrągłe gładkie N3.75x75. Użycie tych gwoździ gwarantuje poprawne wykonanie połączeń i gwarantuje zachowanie deklarowanej nośności połączenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje i uwagi dodatkowe przedstawione w opisie produktów. Jednym z częściej popełnianych błędów jest dobór nieprawidłowych gwoździ. Nie należy (poza kilkoma wyjątkami) stosować gwoździ pierścieniowych CNA4,0 ponieważ mają one tendencje do rozwarstwiania pasów belek dwuteowych.

Rozstawy, odległości od krawędzi, końca i minimalne grubości:

Wkręty obciążone poprzecznie i / lub osiowo

Minimalne rozstawy wkrętów i odległości od krawędzi i końca drewna dla wkrętów ze wstępnym
wierceniem i bez wstępnego wiercenia są podane w EN 1995-1-1 (Eurokod 5)
Dla wkrętów bez wstępnego wiercenia, minimalne odległości od końca obciążonego i nieobciążonego
d ≥ 8mm i grubości drewna t < 5d
Minimalne odległości od nieobciążonej krawędzi prostopadle to włókien może zostać zredukowana do 3d także gdy t < 5d, gdy rozstaw równolegle do włókien i odległość od końca wynosi co najmniej 25d

Wkręty obciążone tylko osiowo   

Dla wkrętów  d ≤ 8mm obciążonych jedynie osiowo, następujące minimalne rozstawy i odległości od krawędzi i końca obowiązują alternatywnie dla minimalnej grubości drewna  t = 12d dla wkrętów bez wstępnego wiercenia:

  • rozstaw równolegle do włókien:    a1 = 5d    
  • rozstaw prostopadle do włókien: a2 = 5d
  • a2 = 2,5d jeśli a1 × a2 = 2,5d2 dla każdego wkrętu
  • Odległość od końca:    a3 = 5d    
  • Odległość od krawędzi:    a4 = 4d  

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska