Informacja o przekształceniu spółki Simpson Strong-Tie Sp.z o.o.

Połączenie Simpson Strong Tie i Etanco

Z początkiem roku 2023 nastąpi pierwszy etap połączenia spółki Simpson Strong-Tie Sp. z o.o. ze spółką Etanco Prosta Spółką Akcyjna (Etanco P.S.A.) powstałą na skutek przekształcenia spółki Etanco Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni, adres: Al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019170, w prostą spółkę akcyjną.

Połączenie planowane jest na dzień 3 stycznia 2023  i nastąpi poprzez przejęcie spółki Simpson Strong-Tie Sp. z o.o. przez spółkę Etanco P.S.A. W rezultacie połączenia spółka Simpson Strong-Tie Sp. z o.o. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego a jej działalność będzie kontynuowana w ramach spółki Etanco P.S.A. Termin 3 stycznia 2023 r. jest jedynie przewidywanym terminem połączenia obu
spółek.

W drugim etapie zmienimy nazwę firmy na jej ostateczną nazwę Simpson Strong-Tie ETANCO P.S.A. Spodziewamy się, że stanie się to w pierwszym kwartale 2023 r. W przypadku jakichkolwiek zmian terminu
poinformujemy Państwa odrębną korespondencją.

Co się zmień?

W wyniku połączenia zmianie ulegną następujące dane:

 1. Dane adresowe firmy
  Etanco P.S.A.
  Al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia
  NIP: 5860066998, REGON: 190279500
   
 2. Dane adresowe magazynu
  ul. Olsztyńska 30, 11-130 Orneta
   
 3. Dane adresowe biura obsługi klienta
  ul. Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa

Nasz dział wsparcia technicznego, przedstawiciele handlowi oraz dział obsługi klienta w dalszym ciągu pozostają do Państwa dyspozycji zapewniając wysoką jakość świadczonych usług.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów, numery rachunków bankowych oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Skutki połączenia

Konsekwencją związaną ze zmianą siedziby i połączeniem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji w dniach 14-15.XII.2022 oraz przeniesienie naszych aktywów (produktów) do nowego magazynu co będzie skutkowało tymczasowym wstrzymaniem realizacji zamówień, które jest planowane w dniach od 19.XII.2022 do  09.I.2023. Wszystkie zamówienia składane po 13.XII.2022 będą realizowane już z nowego magazynu (od 9.I.2023).

W związku z powyższym prosimy Państwa o uwzględnienie tego w Waszych planach zamówieniowych.

Contact

Simpson Strong-Tie Polska

Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.

ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska