Nowatorskie podejście do produktu jest naszą pasją

Innowacje SIMPSON Strong-Tie

  • lssui

Co dwa lata, razem z aktualizacją naszego katalogu technicznego prezentujemy nowe innowacyjne produkty przeznaczone dla szeroko pojętego budownictwa drewnianego.
Pomimo że produkty pozornie są proste w swojej kontrukcji pomagają w dość prosty sposób rozwiązać problemy skomplikowanych połączeń więźby dachowej czy też poważniejszych konstrukcji drewnianych oraz budowie zadaszeń, wiat i innych elementów małej architektury często spotykanej na naszych osiedlach czy działkach rekreacyjnych.

Jako odpowiedzialny producent złączy konstrukcyjnych wraz z nowym produktem dostarczamy architektom, konstruktorom, wykonawcom i inwestorom obliczenia statyczne poszczególnych produktów. Nie bez znaczenia jest również posiadanie wymaganych prawem tak polskim jak i europejskim, europejskich aprobat technicznych ( ETA )  lub aprobaty krajowej na produkty. Dostarczając klientowi nowe innowacyjne rozwiązania oraz informację tecjniczną dajemy pełne poczucie bezpieczeństwa konstrukcji tak inwestorowi, projektantowi jak i wykonawcy.  

Produkt sprawdzony i przebadany

  • testing 002

Firma Simpson Strong-Tie ma własne certyfikowane i akredytowane laboratoria badawcze w których każdego dnia przeprowadzane są próby wytrzymałościowe na różnych połączeniach z wykorzystaniem złączy ciesielskich. Dzięki nieustannym badaniom ciągle zwiększamy naszą wiedzę na temat pracy i wytrzymałości złączy w konkretnych połączeniach.