Magazyn jakości - ekstraklasa od 50 lat

Jakość produktów SIMPSON Strong-Tie

  • ce 7 8

Począwszy od założenia firmy,  Simpson Strong-Tie kładzie nacisk na jakość swoich produktów i zadowolenie klienta. Rozwijając się globalnie i pozostając absolutnym liderem w zakresie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie zastosowanie mają złącza do drewna. Nasi inżynierowie na bieżąco współpracują z projektantami, konstruktorami i naszymi klientami, przekazując informacje do naszych działów badawczych, zlokalizowanych w USA, Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, aby sprostać ich niełatwym wymaganiom i oczekiwaniom, nawet w tak trudnych warunkach,  jak tereny objęte aktywnością sejsmiczną.


 

Oznakowanie CE produktów SIMPSON Strong-Tie

  • Marquage CE

Oznakowanie CE jest paszportem, który umożliwia wprowadzenie do obrotu produktów w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Oznaczenie CE zapewni, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia o wyrobach budowlanych (Construction Product Regulation 305/2011 - CPR) i opisuje 7 Zasadniczych Charakterystyk dla konstrukcji.
Z dniem 1 lipca 2013 wyrobom budowlanym wprowadzonym do obrotu i objętymi zharmonizowanymi  Europejskimi  Normami  (hEN)  lub  ETA  musi  towarzyszyć  Deklaracja  Właściwości Użytkowych (DoP). DoP jest kluczowym elementem w przepisach CPR, który umożliwia znakowanie wyrobu CE.
Producent, importer lub dystrybutor bierze prawną odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego
z właściwościami określonymi w DoP.
Razem ze specyfikacją techniczną DoP podaje wszelkie informacje (nośność, charakterystyki...) pozwalające określić czy dany wyrób spełnia odpowiednie przepisy w kraju członkowskim na rynku, którego wyrób ma być wprowadzony.