Szkolenie dla konstruktorów

Darmowe szkolenie dla konstruktorów drewnianych domów szkieletowych 

  • Webinar EDG

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, wraz z honorowym patronem – Ministrem Klimatu i Środowiska zapraszają na darmowe szkolenie online:

„Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych”

towarzyszenie dostrzega rosnące zainteresowanie drewnianymi konstrukcjami szkieletowymi na polskim rynku budowlanym. Dynamiczny rozwój tej technologii niestety nie idzie w parze ze wzrostem wiedzy projektantów na temat sposobów projektowania takich obiektów. Kształcenie kadry inżynierskiej jest jedną z misji Stowarzyszenia i szczerze wierzymy, że przyczynia się do rozwoju prefabrykowanego budownictwa drewnianego w Polsce. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia wiedzę o konstrukcjach tego typu, która stanie się podstawą dalszego rozwoju w zakresie projektowania domów szkieletowych.
W trzech edycjach szkolenia (grudzień 2020 - luty 2021) uczestniczyły do tej pory 254 osoby. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia i prelegentów (4,8 w skali 1-5). O wysokim poziomie merytorycznym może świadczyć objęcie cyklu szkoleń honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla projektantów – konstruktorów i architektów, chcących zdobyć wiedzę w zakresie projektowania drewnianych konstrukcji szkieletowych. Zakres merytoryczny podzielony jest na dwa dni szkoleniowe. W pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się ze sposobem kształtowania konstrukcji szkieletowej od podwaliny do kalenicy. Dowiedzą się jaką funkcję pełnią poszczególne elementy konstrukcyjne ścian, stropów i dachów. Omówione zostaną właściwości drewna jako materiały budowlanego, ich konsekwencje i ograniczenia. Drugi dzień szkoleniowy obejmuje zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe związane z projektowaniem poszczególnych elementów. Szczególną uwagę zwrócimy na aspekty analizy przestrzennej całej bryły budynku i zapewnienie odpowiedniej sztywności przestrzennej obiektu poddanego oddziaływaniem wiatru. Przedstawione zostaną sposoby modelowania konstrukcji i przykłady obliczeniowe konkretnych rozwiązań. Szkolenie będzie prowadzone przez konstruktorów, z doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji szkieletowych w Polsce i za granicą. 

REJESTRACJA:
Formularz rejestracyjny dostępny na stronie Stowarzyszenia EDG: Kliknij i zarejestruj się

Udostępnij tę stronę