Gwoździe i wkręty, szczegóły i zasady

Systemowe gwoździe pierścieniowe CNA:

  • cna anchor


Gwoździe pierścieniowe Simpson Strong-Tie® 4,0 x 35/ 40/ 50/ 60/ 75/ 100 o średnicy znamionowej 4,0 mm lub gwoździe pierścieniowe 6,0 x 60/ 80/ 100 o średnicy znamionowej 6,0 mm. Wymiarowanie gwoździ zostało określone w ETA 04/0013. Powłoka cynkowa wynosi minimum 12 µm. Gwoździe o wymiarach 4,0 x 40/50/60 są poza tym dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej (1.4401). Gwoździe o wymiarach 4,0 x 40 są również dostępne w wersji ocynkowanej ogniowo z powłoką o grubości ok. 50 µm.
 

Systemowe wkręty do złączy CSA:

  • csa wkręty

Wkręty CSA:
Wkręty 5, 0 x 35/ 40/ 50 o średnicy znamionowej 5, 0 mm mogą być stosowane alternatywnie do gwoździ pierścieniowych o średnicy znamionowej 4,0 mm. W odniesieniu do odstępów minimalnych obowiązują takie same zasady jak dla gwoździ pierścieniowych o grubości 4,0 mm. Krótsze wkręty posiadają taką samą nośność dla siły ścinającej jak dłuższe gwoździe pierścieniowe.

Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA.
Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

Gwoździe CNA

Wkręty CSA

3,1 x 40

4,0 x 30

4,0 x 35

5,0 x 35

4,0 x 40

5,0 x 35

4,0 x 50

5,0 x 40

4,0 x 60

5,0 x 40

4,0 x 75

5,0 x 50

4,0 x 100

5,0 x 50W przypadku zastosowania wkrętów CSA, przy dokładnym wyliczeniu można osiągnąć wyższe wartości nośności.
Jest to korzystne w szczególności przy stosowaniu cienkich elementów drewnianych. W tabeli powyżej podano, jakie gwoździe pierścieniowe mogą zostać zastąpione odpowiednimi wkrętami. Wymiana wkrętów CSA na gwoździe pierścieniowe CNA nie jest możliwa w każdym przypadku. Grubość powłoki cynkowej wynosi przynajmniej 12 µm. Wkręty mogą być wykonane również ze stali nierdzewnej (1.4401).

Gwoździe do belki dwuteowej (I-beam) typ N:

  • n gwoździe

W przeciwieństwie do podstawowej gamy produktów gdzie stosuje się gwoździe pierścieniowe CNA4,0, w połączeniach belek dwuteowych stosuje się gwoździe kwadratowe skrętne N3.75x30 i okrągłe gładkie N3.75x75. Użycie tych gwoździ gwarantuje poprawne wykonanie połączeń i gwarantuje zachowanie deklarowanej nośności połączenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje i uwagi dodatkowe przedstawione w opisie produktów. Jednym z częściej popełnianych błędów jest dobór nieprawidłowych gwoździ. Nie należy (poza kilkoma wyjątkami) stosować gwoździ pierścieniowych CNA4,0 ponieważ mają one tendencje do rozwarstwiania pasów belek dwuteowych.

Gwoździe krokwiowe

Gwoździe krokwiowe SN:
Gwoździe krokwiowe 6,0 x 80/ 110/ 150/ 180/ 210/ 230/ 260/ 280/ 300/330 o średnicy znamionowej 6,0 mm są przeznaczone do łączenia drewna z drewnem. Wymiarowanie gwoździ jest określone w EN1995 - Eurokod 5. Grubość powłoki cynkowej wynosi przynajmniej 7 µm.

Wkręty ciesielskie

  • ESCR

Rozstawy, odległości od krawędzi, końca i minimalne grobości

Wkręty obciążone poprzecznie i / lub osiowo
Minimalne rozstawy wkrętów i odległości od krawędzi i końca drewna dla wkrętów ze wstępnym
wierceniem i bez wstępnego wiercenia są podane w EN 1995-1-1 (Eurokod 5)
Dla wkrętów bez wstępnego wiercenia, minimalne odległości od końca obciążonego i nieobciążonego
d ≥ 8mm i grubości drewna t < 5d
Minimalne odległości od nieobciążonej krawędzi prostopadle to włókien może zostać zredukowana do 3d także gdy t < 5d, gdy rozstaw równolegle do włókien i odległość od końca wynosi co najmniej 25d


Wkręty obciążone tylko osiowo    
Dla wkrętów  d ≤ 8mm obciążonych jedynie osiowo, następujące minimalne rozstawy i odległości od krawędzi i końca obowiązują alternatywnie dla minimalnej grubości drewna  t = 12d dla wkrętów bez wstępnego wiercenia:
rozstaw równolegle do włókien:    a1 = 5d    
rozstaw prostopadle do włókien: a2 = 5d
a2 = 2,5d jeśli a1 × a2 = 25d2 dla każdego wkrętu
Odległość od końca:    a3 = 5d    
Odległość od krawędzi:    a4 = 4d  

Sworznie stalowe STD

  • std kołek stalowy

Sworznie Simpson Strong-Tie® są produkowane ze stali klasy S235 JR.
W przypadku sworzni cynkowanych galwanicznie grubość powłoki cynkowej wynosi 5-12 µm. W przypadku sworzni cynkowanych ogniowo grubość powłoki wynosi ok. 55 µm.
Drewno impregnowane: W przypadku drewna impregnowanego oraz drewna z zawartością substancji agresywnych (np. kwas garbnikowy w drewnie dębowym), mogących doprowadzić do powstania korozji w złączach lub elementach łączeniowych, wskazane lub niezbędne jest zastosowanie nierdzewnych złączy i łączników.