Montaż - Złącze ogrodowe L

55L

Montaż

Mocowanie
  • Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna  4.0 
  • Przy użyciu systemowych gwoździ CNA 3.7 x 50 mm lub CNA 3.1 x 35
  • . - Złącze ogrodowe L
    .