Dane techniczne - Złącze kotwiące

HTT

Dane techniczne

Wymiary złącza

Wymiary złącza - HTT - Złącze kotwiące
obraz.produktu_z_wym.alt - HTT - Złącze kotwiące
Referencje Wymiary złącza [mm] Otwory ramię A Otwory ramię B
A B C D E F G t Ø4,7 Ø5 Ø21 Ø17,5 Ø18 ∅26
HTT4 314 62 64 11.4 33 - - 2.8 18 - - 1 - -
HTT5 404 62 64 11.4 33 - - 2.8 26 - - 1 - -
HTT22E 558 60 63 12.5 33 80 352 3 - 31 3 - 1 -
HTT31 790 60 90 15 33 80 348 3 - 41 6 - - 1

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie - HTT - Złącze kotwiące
Referencje Łączniki Nośność charakterystyczna - Drewno kl. C24 do betonu [kN]
Ramię A Ramię B R1.k (bez podkładki US50/50/8) R1.k (z podkładką US50/50/8)
szt. Typ szt. Typ CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60 CSA5,0x35 CSA5,0x40 CSA5,0x50 CSA5,0x80 CNA4,0x40 CNA4,0x50 CNA4,0x60
HTT4 n CNA 1 M16 min [(n-3.5)*1.83; 18.6; 43/kmod] min [(n-3.5)*2.22; 24.7; 43/kmod] min [(n-3.5)*2.36; 31; 43/kmod] - - - - min [(n-3.5)*1.83; 23.9] min [(n-3.5)*2.22; 31.6] min [(n-3.5)*2.36; 39.7]
HTT5 n CNA 1 M16 min [(n-3.5)*1.83; 18.6; 43/kmod] min [(n-3.5)*2.22; 24.7; 43/kmod] min [(n-3.5)*2.36; 31; 43/kmod] - - - - min [(n-3.5)*1.83; 23.9] min [(n-3.5)*2.22; 31.6] min [(n-3.5)*2.36; 39.7]
HTT22E n (1) CNA / CSA 1 M16 min [(n-3.5)*1.83; 39.6; 57.5/kmod] min [(n-3.5)*2.22; 42.3; 57.5/kmod] min [(n-3.5)*2.36; 53.1; 57.5/kmod] min [(n-3.5)*1.99; 91.1; 57.5/kmod] min [(n-3.5)*2.25; 106.7; 57.5/kmod] min [(n-3.5)*2.63; 138.2; 57.5/kmod] min [(n-3.5)*3.5; 231.1; 57.5/kmod] - - -
HTT31 n (2) CNA / CSA 1 M24 min [(n-4)*1.83; 85.1/kmod] min [(n-4)*2.22; 85.1/kmod] min [(n-4)*2.36; 85.1/kmod] min [(n-4)*1.99; 85.1/kmod] min [(n-4)*2.25; 85.1/kmod] min [(n-4)*2.63; 85.1/kmod] min [(n-4)*3.5; 85.1/kmod] - - -

Ilość łączników (n) jest określana przez użytkownika. Nośność jest następnie obliczana dla tej liczby n.
(1) n jest równe 10 maksimum.
(2) 4 łączniki należy zawsze instalować na dolnym końcu  otworów owalnych.