Montaż - Złącze kątowe

AE

Montaż

Mocowanie
  • Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
  • Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA M10 lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS M10.
  • Do uzyskania deklarowanej nośności, niezbędne jest zastosowanie dodatkowych podkładek rozkładających siłę na całą powierzchnię ramienia dolnego kątownika. Rekomendowane jest zastosowanie podkładki US60/60/6.
  • Złącze kątowe
  • Złącze kątowe