Montaż - Podstaw słupa MAXI

PISBMAXI

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:
Mocowanie następuje za pomocą sworzni STD Ø8.
Dostępne są szablony montażowe ułatwiające i przyśpieszające prace na budowie.
Mocowanie podstaw do betonu: 
Kotwiona mechanicznie (WA) ETA-07/0285 lub chemicznie (AT-HP) kotwami Simpson Strong-Tie

Montaż
  1. Przyłuż część górną podstawy do słupa i zaznacz otwory do nawiercenia oraz głębokość nacięcią do osadzenia podstawy słupa.
  2. Wywierć otwory o wyspecyfikowanej średnicy.
  3. Natnij słup na wymaganą głębokość.
  4. Ustal pozycje części dolnej podstawy we właściwym miejscu i zaznaczyć miejsce nawiercania.
  5. Wywierć otwory o wymaganej średnicy​.
  6. Przed przystąpieniem do mocowania należy usunąć zwierciny z wywierconych otworów.
  7. ​Przymocuj podstawę słupa do podłoża używając kotwy chemicznej lub kotwy rozporowej mocując je w wywierconych otworach.
  8. ​Wsuń belkę na podstawę słupa i wbij wszystkie sworznie STD Ø8 w otwory
  • Podstaw słupa MAXI
  • Podstaw słupa MAXI