VPA

Złącze krokwiowe belki dwuteowej

Złącze VPA pozwala oprzeć krokiew wykonaną z belki dwuteowej (I-beam) na murłacie lub płatwi.Złącze dostosowuje kąt nachylenia do płaszczyzny dachu, pozwala to na jego zastosowanie w dachach o nachyleniu od 15˚ do 45˚ (patrz instrukcja montażu poniżej). VPA zostało wyposażone w otwory przeznaczone na gwoździowanie ukośne dla przyśpieszenia montażu i zapobiegania rozwarstwieniom drewna

Właściwości

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-08/0053
Materiał

Gatunek Stali:
S250GD
Grubość blachy 1,2 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • Obliczone statycznie
  • Mocne i trwałe połączenia
  • Zredukowana ilość gwoździ
  • Optymalny uklad otworów
  • ​Dostosowanie kąta w płaszczyźnie pionewej

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Element główny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, belka dwuteowa.

Element drugorzędny:
belka dwuteowa.

Stosowane

Do połączenia belki dwuteowej z elementem głównym wykonanym z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

  • Połączenie krokwi z murłata