HD

Złącze kotwiące

Złącza kotwiące HD z blachy ogrubości 2 mm i długich ramionach w połączeniu  z grubą podkładką w dolnym ramieniu tworzy zintegrowane połączenie pozwalające na równomierny rozkład sił kotwiących i redukuje niezbędną siłę którą musi przenieść kotwa.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-07/0285
Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • Prosty montaż do podłoża.
  • Obliczone statycznie.
  • Trwałe i stabilne połączenie.
  • Zaprojektowane do przenoszenia sił pionowych.

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Element główny:
beton
Element drugorzędny:
drewno konstrukcyjne, prefabrykowane ściany szkieletowe

Zastosowanie
  • Do łączenia drewnianych konstrukcji z betonowym fundamentem.
  • Mogą być stosowane jako zakotwienie drewnianych słupów, prefabrykowanych ścian szkieletowych lub innych elementów drewnianych.