HD2P

Złącze kotwiące dwuczęściowe

Złącza HD2P jest jedynym w swoim rodzaju dwuczęściowym kątownikiem. Dwuczęściowe złącza kotwiące stwarzają wiele możliwości połączeń. Dzięki różnym kombinacjom można uzyskać 46 różnych wariantów połączeń dla indywidualnych potrzeb i znalezienia optymalnego rozwiązania każdego problemu. Części górne pozwalają na montaż do słupka ścian na wiele sposobów: od czoła, od boku lub obejmując słupek dwustronnie. Dolne elementy różnych wielkości zaprojektowano dla różnych obciążeń i wymaganych odległości dla kotwiących w płycie betonowej.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-07/0285
Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • Prosty montaż do podłoża.
  • Obliczone statycznie.
  • Trwałe i stabilne połączenie.
  • Zaprojektowane do przenoszenia sił pionowych.
  • Wiele wariantów połączenia

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Element główny:
beton
Element drugorzędny:
drewno konstrukcyjne, prefabrykowane ściany szkieletowe

Zastosowanie
  • Złącza HD2P są stosowane do kotwienia prefabrykowanych ścian szkieletowych do fundamentu.

Największym problemem przy montażu ścian o dużym stopniu prefabrykacji  jest brak dostępu do warstwy nośnej – drewnianego szkieletu, ponieważ jest on ukryty pod warstwami wykończeniowymi.
Montaż złączy HD2P jest dwuetapowy:

  • część górną montuje się w zakładzie prefabrykacji pod warstwami wykończeniowymi,
  • część dolną na montażu do płyty fundamentowej. Obie części łączy się na montażu samowiercącymi wkrętami.