ABR255

Złącze kątowe wzmocnione (CLT)

Jeden z największych dostępnych kątowników z grupy kątowników wzmocnionych, zaprojektowany do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Dzięki swoim rozmiarom i nośnością znajduje zastosowane w budynkach wykonanych w technologii CLT.

Właściwości

  • Oprogramowanie Connector Selector
  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Aprobata techniczna : ETA-06/0106
Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Grubość blachy 3,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • Prosty montaż
  • Obliczone statycznie
  • Mocne i trwałe połączenia
  • Gwoździowanie pełne lub częściowe
  • Uniwersalna perforacja
  • Możliwość mocowania do drewna i betony

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Belka - Belka
Element główny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton, stal.
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Zastosowanie
  • Do łączenia paneli CLT w budynkach wykonanych w tej technologii.
  • Połączenia drewnianych elementów litych z betonem.