AB255HD

Złącze kątowe wzmocnione (CLT)

Jeden z największych dostępnych kątowników z grupy kątowników wzmocnionych, zaprojektowany do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Dzięki swoim rozmiarom
i nośnością znajduje zastosowane w budynkach wykonanych w technologii CLT. 

Właściwości

 • Klasa użytkowania 2
 • Środowisko wewnętrzne

Właściwości

Aprobata techniczna : ETA-06/0106
Materiał
 • Gatunek Stali: Stal S250GD
 • Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
Zalety
 • Prosty montaż
 • Obliczone statycznie
 • Mocne i trwałe połączenia
 • Gwoździowanie pełne lub częściowe
 • Uniwersalna perforacja
 • Możliwość mocowania do drewna i betony

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie
 • Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton, stal.
 • Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Obszar zastosowań
 • Do łączenia paneli CLT w budynkach wykonanych w tej technologii.
 • Połączenia drewnianych elementów litych z betonem.