SC2P

Złącze dwuczęściowe do ścian prefabrykowanych

Dwuczęściowe złącze SC2P jest alternatywnym rozwiązaniem klasycznego zabezpieczenia ścian szkieletowych przed przesuwem. Złącze stosowane jest dla montażu prefabrykowanych ścian zamkniętych mocowanych do fundamentu z pominieciem podwaliny.

 

Właściwości

 • Klasa użytkowania 2
 • Ocynk elektrolityczny 20µm

Właściwości

Aprobata techniczna : ETA-06/0106
Materiał
 • Gatunek Stali:
  Stal S250GD
 • Ochrona antykorozyjna:
  Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
Zalety
 • Mocowanie przez warstwy nienośne (np. płyta wykończeniowa) o maksymalnej grubości 30 mm
 • Dwuetapowy montaż:
  Mocowanie części A do podwaliny w zakładzie produkcyjnym
  Mocowanie części B ze ścianą i betonowym wieńcem na budowie

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie
 • Połączenie prefabrykowanych ściań zamknietych z fudamentem oraz ich zabezpieczenie przed przesuwem.
  Rozwiązanie jest przeznaczone dla firm, które stosują duży stopień prefabrykacji ścian szkieletowych, dla których ważne jest minimalizowanie czasu pracy ekipy montażowej na placu budowy.