ICST

Złącze do paneli prefabrykowanych

ICST jest dwuczęściowym symetrycznym złączem przeznaczonym do montażu zamkniętych prefabrykowanych paneli ściennych. Stosując to złącze nie jest konieczne stosowanie otworów rewizyjnych w panelu ściennym.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2
  • Środowisko wewnętrzne
  • Acier galvanisé Z275

Właściwości

Aprobata techniczna : ETA-07/0245
Deklaracja właściwości użytkowych : 
Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • Obliczone statycznie.
  • Trwałe i stabilne połączenie.
  • Połączenie ukryte
  • Szybki montaż i demontaż paneli