DSPIX4

Wkręty tarasowe z ochroną antykorozyjną Impreg® X4

Wkręty tarasowe z małą cylindryczną główką zapewniają estetyczne połączenie twardej deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna a żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału. Górny gwint pod głowką wkręta pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara i zmniejszyć skrzypienie konstrukcji.  

Właściwości

 • Klasa użytkowania 3
 • Impreg®+ x4
 • Środowisko zewnętrzne

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Materiał
 • Powłoka Impreg®X4: grubość 20 μm.
 • Impreg®X4 to ekskluzywna powłoka Simpson Strong-Tie z poczwórna warstwą ochronną, odpowiadająca cynkowaniu ogniowemu 70 μm.
Właściwości
 • Główka cylindryczne
 • Żebra tnące
 • Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
 • Gniazdo gwiazdkowe TX
 • Gwint dociągający
 • Bit w opakowaniu (dla wkrętów luzem)

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie
 • Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów.
Obszar zastosowań

Wkręty w powłoce Impreg X4 można stosować przy malowanych/lakierowanych deskach oraz przy deskach surowych sosnowych czy świerkowych.
Nie zaleca się stosowania wkrętów w powłokach Impreg X4 przy drewnie z zawartością kwasów  (np. modrzew) i drewnie impregnowanym, w których kwas bądź impregnat może wpłynąć chemicznie na powłokę.