DSPIX4

Wkręty tarasowe z ochroną antykorozyjną Impreg® X4

Wkręty tarasowe z małą cylindryczną główką zapewniają estetyczne połączenie twardej deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna a żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału. Górny gwint pod głowką wkręta pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara i zmniejszyć skrzypienie konstrukcji. 

Specjalna powłoka ochronna Impreg® X4 pozwala stosować te wkręty w obszarach przemysłowych i przybrzeżnych strefach o średnim zasoleniu.  

Właściwości

  • Klasa użytkowania 3
  • Impreg®+ x4
  • Środowisko zewnętrzne

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Material

 

 

Właściwości
  • Główka cylindryczne
  • Żebra tnące
  • Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
  • Gniazdo gwiazdkowe TX
  • Gwint dociągający
  • Bit w opakowaniu (dla wkrętów luzem)

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie
  • Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów w obszarach o średnim zasoleniu