TTFA4

Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4

Wkręty tarasowe ze stożkową główką zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajnoć dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Umieszczone żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału.

 

Właściwości

  • Klasa użytkowania 3
  • Stal nierdzewna A4
  • Środowisko agresywne

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Właściwości
  • Główka stożkowa dużą​
  • Żebra tnące
  • Gniazdo gwiazdkowe TX
  • Stal nierdzewna A4

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie
  • Mocowanie deski tarasowej twardej do drewnianych legarów
  • Kategoria korozyjności C5 (stosowane na  zewnątrz)