DSIX4

Wkręty tarasowa - Impreg® X4

Wkręty tarasowe z małą stożkową główką zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej z legarem. Uzyskuje wysoką wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Umieszczone żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału.

 • Specjalna powłoka ochronna Impreg® X4 pozwala stosować te wkręty w obszarach przemysłowych i przybrzeżnych strefach o średnim zasoleniu.   

Właściwości

 • Klasa użytkowania 3
 • Impreg®+ x4
 • Środowisko zewnętrzne

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Właściwości
 • Główka stożkowa
 • Żebra tnące
 • Gniazdo gwiazdkowe TX
 • Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
 • Ostry szpic wkręta
 • Bit w opakowaniu

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie
 • Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów w obszarach o średnim zasoleniu