BT4

Wieszak belki ukryty

Wieszaki belki stosowany do krytych mocowań belek. Najwyższy otwór otwarty w górę, pozwala zawiesić belkę na wsporniku i w łatwy sposób mocować pozostałe sworznie pasujące do tych wieszaków. Wieszaki belki powinny być o 40 mm niższe od wysokości belki. W przypadku wieszaka belki 90 może być stosowana belka o wysokości 100 mm

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2
  • Odporność ogniowa

Właściwości

Aprobata techniczna : ETA-07/0245
Deklaracja właściwości użytkowych : 
Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Grubość blachy 3,0 mm / 6,0 mm 
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • Obliczone statycznie
  • Mocne i trwałe połączenia
  • Odporność ogniowa R30

Zastosowanie

Zastosowanie

Stosowane
  • Do połączenia elementów z drewna litego, kompozytowego lub klejone warstwowo, z elementem głównym o podobnych właściwościach w połączeniach belka-belka, belka-słup.