CMR

Momentowa podstawa słupa

Jedyne oferowane podstawy słupa do tworzenia połączeń utwierdzonych w betonie. Połączenia z wykorzystaniem standardowych podstaw słupa należy traktować jako przegubowo-nieprzesuwne, połączenia z użyciem podstaw CMR/CMS jako utwierdzone, zdolne do przenoszenia momentów podporowych (schemat statyczny – wspornik).

Właściwości

  • Oprogramowanie Connector Selector
  • Klasa użytkowania 3

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-07/0285
Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S235JR
Grubość blachy 10,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton

Element drugorzędny:
​- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

Zastosowanie

Znajdują one zastosowanie we wszelkich konstrukcjach narażonych na obciążenia poziome (np. wiatr) opartych na wolnostojących słupach. Regulacja pozioma pozwala na zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnym przekroju, także niestandardowym.