MN

Mixers

Dysza mieszająca kotwy chemicznej zapewnia właściwe zmieszanie komponentów zaprawy żywicy i utwardzacza.