THD

Kotwa śrubowa THD

Wysoko wytrzymała kotwa śrubowa do stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. THD oferuje niski moment obrotowy instalacji
i wyjątkową wydajność. THD został zaprojektowany i przetestowany w suchym wewnętrznym niekorozyjnym środowisku.

Właściwości

 • Odległość od krawędzi
 • Klasa użytkowania 2
 • Ocynk elektrolityczny
 • Środowisko wewnętrzne
 • Odporność ogniowa R120

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
PL-DoP-e12-0060
Aprobata techniczna : ETA-12/0060
Materiał
 • Cynk galwaniczny ≥ 5 μm wg. EN ISO 4042 i pasywowana.

Nie jest zalecane stosowanie kotwy do stałego użytkowania na zewnątrz lub w środowiskach silnie korozyjnych.

Właściwości
 • Szybszy montaż niż kotwa rozporowa
 • Głwka sześciokątna poszerzona nie wymaga dodatkowej podkładki
 • Gwint nacięty w celu skutecznego przeniesienia obciążenia na materiał podstawowy
 • Standardowe rozmiary
 • Specjalistyczny proces obróbki cieplnej zapewnia twardość końcówki dla lepszego cięcia bez pogorszenia plastyczności
 • Idealna do tymczasowego zakotwienia (np. szalowanie, stężenia) 

UWAGA:
Ponowne użycie kotwy w celu uzyskania wymienionych wartości obciążenia nie jest zalecane.

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie
 • Kotwa przeznaczona do betonu zarysowanego i niezarysowanego