DBT

Klips paneli tarasowych

Klipsy tarasowe umożliwiają proste niewidodczne, bezpieczne i łatwe połączenie desek tarasowych z legarami. Można je stosować do desek tarasowych o grubości minimum 28 mm. Odstęp między deskami może wynosić maksymalnie 5 mm. Złącza mocowane są za pomocą ocynkowanych ogniowo gwoździ N3.75 x 30