MJC

Klips belek wielowarstowych

Klips MJC stosuje się w połaczeniach wielowarstwowych belek dwuteowych. Stosując podwojony przekrój belki dwuteowej ważną kwestią jest zapewnienie współpracy poszczególnych części przekroju. Złącze MJC pozwala połączyć poszczególne belki ze sobą i zapewnić ich właściwą pracę pod obciążeniem.

Właściwości

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Grubość blachy 1,2 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety
  • ​Uproszczony montaż
  • Obliczone statycznie
  • Mocne i trwałe połączenia