BETA

Kątownik do betonu

Kątowniki typ BETA są stosowane do łączenia elementów drewnianych z betonem.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-07/0285
Materiał
  • Gatunek Stali: Stal S250GD
  • Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie
  • Element główny: beton
  • Element drugorzędny: drewno konstrukcyjne
Obszar zastosowań
  • Mogą być stosowane jako zakotwienie drewnianych słupów.