BETA

Kątownik do betonu

Kątowniki typ BETA są stosowane do łączenia elementów drewnianych z betonem.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-07/0285
Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Element główny:
beton
Element drugorzędny:
drewno konstrukcyjne

Zastosowanie
  • Mogą być stosowane jako zakotwienie drewnianych słupów.