SN

Gwoździe krokwiowe

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe SN  to  specjalne  pierścieniowe  gwoździe  używane,  jako  samodzielne łączniki do nośnych konstrukcji  drewnianych.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Materiał

Pierścieniowe gwoździe  krokwiowe są  wykonane  z  drutu  stalowego  ciągnionego  na  zimno z uformowanymi karbami i na całej długości mają okrągły przekrój.  Powierzchnia jest ocynkowana elektrolitycznie, grubość warstwy cynku wynosi min. 7 μm

Zalety
  • Specjalnie profilowane pierścienie
  • Wytrzymałość na wyrywanie
  • Prosty montaż
  • Wiele długości (80 mm - 360 mm)
  • Trwałe i stabilne połączenia
     

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Stosowanie do mocowania krokwi, płatwi, wiązarów dachowych oraz konstrukcjach szkieletowych, w tradycyjnych więźbach dachowych i w innych połączeniach elementów drewnianych.

  • Aby uniknąć rozwarstwienia łączonych elementów drewnianych zaleca się wstępne nawiercenie otworu.