BNF

Blacha węzłowa

Blacha wezłowa BNF jest częścią systemu stężenia wiatrowego Simpson Strong-Tie wzmacniającego skrajne połączenie węzła w połaci dachowej.
Opracowane zostały dwa rodzaje blach węzłowych.
Do system stężenia wiatrowego 25 przeznaczonego do stężania konstrukcji małych i średnich więźb dachowych.
Do system stężenia wiatrowego 40 przeznaczonego do stężania konstrukcji dużych więźb dachowych.

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2

Właściwości

Deklaracja właściwości użytkowych : 
Aprobata techniczna : ETA-10/0440
Materiał
  • Gatunek Stali:
     S250GD
  • Ochrona antykorozyjna:
    Cynkowana ogniowo metodą SendzimiraZ 275 g/m2 (20 µm)

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

Blacha węzłowa BNFmocowana jest w skrajnych elementach okapowych i kalenicowych tworząc punkty wyjścia do stężenia połaci dachowej. Mocowana tylko do elementu drewnianego.