BTALU

Aluminiowy wieszak belki

Wieszaki belki BTALU są stosowane do krytych mocowań belek.  Wieszaki belki powinny być o 40 mm niższe od wysokości belki. W przypadku wieszaka belki 90 może być stosowana belka o wysokości 100 mm

Właściwości

  • Klasa użytkowania 2
  • Odporność ogniowa

Właściwości

Aprobata techniczna : ETA-07/0245
Deklaracja właściwości użytkowych : 
Materiał

Aluminium AlMgSi 0,7 F26

Zalety
  • Obliczone statycznie
  • Możliwość mocowanie belki w płaszczeźnie pionowej pod kątem 45 °
  • Mocne i trwałe połączenia
  • Odporność ogniowa R30

Zastosowanie

Zastosowanie

Połączenie

Element główny
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Element drugorzędny
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Stosowane
  • Do połączenia elementów z drewna litego, kompozytowego lub klejone warstwowo, z elementem głównym o podobnych właściwościach w połączeniach belka-belka, belka-słup.