Informacje na temat łańcucha dostaw

Jawne informacje na temat łańcucha dostaw
4 maja 2012 r.

Rozszerzony łańcuch dostaw i zrównoważone surowce
Simpson Manufacturing Co., Inc. i jej podmioty zależne dążą do zapewnienia, aby wszelkie wytwarzane lub nabywane artykuły były produkowane zgodnie z przepisami lokalnego prawa i Kodeksem Etyki w Biznesie. Współpracujący z nami dostawcy powinni zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym pracownicy nie są dyskryminowani ani nękani, gdzie szanuje się prawa człowieka i środowisko naturalne. Staramy się budować i utrzymywać etyczne relacje z dostawcami w dłuższej perspektywie czasu, przynoszące korzyści obu stronom.
Uznajemy, że pozyskiwanie niektórych materiałów i surowców może mieć znaczący wpływ w wymiarze społecznym i ekonomicznym – zarówno pozytywny jak i negatywny, dlatego też staramy się identyfikować i ograniczać w naszym łańcuchu dostaw materiały, których wykorzystanie wywiera negatywne skutki. W szczególności zwracamy uwagę na te pochodzące z regionów świata objętych konfliktami, jak Demokratyczna Republika Kongo. Zamierzamy informować naszych dostawców o naszych niepokojach w tym zakresie i prosić, aby dostarczali tylko takie materiały, które zostały pozyskane poprzez zweryfikowany łańcuch dostaw, aby zapewnić, że w żadnym momencie nie przyczyniły się one do  finansowania jakiegokolwiek konfliktu.

Zgodność działania z obowiązującą w Kalifornii ustawą o przejrzystości w łańcuchu dostaw z 2010 roku (SB 657)
Zgodnie z obowiązującą w Kalifornii ustawą o przejrzystości w łańcuchu dostaw z 2010 roku (SB 657), wiele spółek prowadzących działalność wytwórczą lub sprzedających wyroby w stanie Kalifornia jest zobowiązanych do ujawniania informacji na temat podejmowanych przez siebie starań w zakresie przeciwdziałania pracy przymusowej i handlu ludźmi. Simpson Manufacturing Co., Inc. i jej podmioty zależne popierają działania mające na celu wyeliminowanie pracy przymusowej i handlu ludźmi. Zamierzamy informować naszych dostawców o naszych niepokojach w tym zakresie i prosić, aby dostarczali nam towary i usługi, które nie powstały z naruszeniem tych podstawowych praw człowieka. Będziemy także prosić, aby przedstawili nam przyjęte przez siebie procedury, które mają nie dopuścić do stosowania pracy przymusowej i handlu ludźmi w ich łańcuchu dostaw.

 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.