Klasy użytkowania konstrukcji

W celu ustalenia wartości obliczeniowych drewniane elementy konstrukcji podzielono na trzy klasy użytkowania konstrukcji, odpowiednio do klimatu otoczenia. Klasy te uwzględniają wpływ wilgotności wyrównawczej drewna. W jednej budowli może być stosowane drewno o różnych klasach użytkowania. Jeden obiekt budowlany może w różnych fragmentach być zakwalifikowany do różnych klas użytkowania konstrukcji.

Klasa użytkowania 1 obejmuje wszystkie elementy konstrukcji, które znajdują się w przestrzeni zamkniętej ze wszystkich stron, ogrzewanej i klimat zewnętrzny nie ma na nie wpływu. Średnia wilgotność drewna z drzew iglastych nie przekracza12%, są to np. pomieszczeniamieszkalne.

Klasa użytkowania 2 obejmuje w pierwszym rzędzie wszystkie elementy konstrukcji w budowlach otwartych, ale zadaszonych, które nie są bezpośrednio narażone na działanie warunków atmosferycznych. Średnia wilgotność drewna z drzew iglastych nie przekracza 20%, np. otwarte wiaty lub nieogrzewane poddasze.

 

Klasa użytkowania 3 obejmuje wszystkie elementy konstrukcji, które bez jakiejkolwiek ochrony są narażone na działanie warunków atmosferycznych, np. wolnostojące słupy. Oznacza to, że wszystkie elementy, które nie spełniają warunków zaszeregowania do grupy 1 i 2, mieszczą się w klasie 3. W każdym przypadku należy odrębnie uwzględnić ochronę antykorozyjną.

KLASY TRWANIA OBCIĄŻENIA:

Wytrzymałość drewna, a tym samym nośność elementów łączeniowych w drewnie, zależy od czasu działania obciążeń. Wytrzymałość drewna przy obciążeniu ciągłym to zaledwie około 60% wytrzymałości drewna przy obciążeniu krótkotrwałym. Dlatego też przy projektowaniu elementów drewnianych należy uwzględnić czas trwania poszczególnych obciążeń.
EN 1995 – Eurokod 5 wyróżnia tutaj 5 klas czasu trwania obciążeń.

Współczynnik kmod
Po zdefiniowaniu klasy trwania obciążenia i klasy użytkowania konstrukcji, można zgodnie z tabelą 3.1 w Eurokodzie 5 określić wartość współczynnika kmod

Wartość współczynnika kmod [-] dla drewna litego wg tabeli 3.1 (Eurokod 5)
Klasa użytkowa konstrukcji Klasa trawania obciązenia
Stałe Długotrwałe Średniotrwałe Krótkotrwałe Chwilowe
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
2 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90

Średnie odstępy między elementami łączeniowymi (gwoździami i wkrętami) w drewnie:
Norma EN 1995 – Eurokod 5 zawierają regulacje dotyczące rozmieszczenia gwoździ i wkrętów. Należy zapoznać się z regulacjami zawartymi w EC5.
Ilość gwoździ niezbędną do zamocowania w jednym rzędzie zgodnie z kierunkiem włókien należy wyliczyć zgodnie z EC5, o ile nie są one przesunięte w stosunku do kierunku włókien o min. 1d (d = średnica gwoździa) pod kątem prostym. Dla wkrętów CSA5,0 obowiązują te same odstępy, co w przypadku gwoździ pierścieniowych CNA4,0. W przypadku złączy Simpson Strong-Tie® odstępy te są uregulowane aprobatami i nie muszą przechodzić dalszych badań.

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.