Właściwości łączników

Łączniki (gwoździe, wkręty, kołki, kotwy)
Gwoździe pierścieniowe CNA:
Gwoździe pierścieniowe Simpson Strong-Tie® 4,0 x 35/ 40/ 50/ 60/ 75/ 100 o średnicy znamionowej 4,0 mm lub gwoździe pierścieniowe 6,0 x 60/ 80/ 100 o średnicy znamionowej 6,0 mm. Wymiarowanie gwoździ zostało określone w ETA 04/0013. Powłoka cynkowa wynosi minimum 12 µm. Gwoździe o wymiarach 4,0 x 40/50/60 są poza tym dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej (1.4401). Gwoździe o wymiarach 4,0 x 40 są również dostępne w wersji ocynkowanej ogniowo z powłoką o grubości ok. 50 µm.
Wkręty CSA:
Wkręty 5, 0 x 35/ 40/ 50 o średnicy znamionowej 5, 0 mm mogą być stosowane alternatywnie do gwoździ pierścieniowych o średnicy znamionowej 4,0 mm. W odniesieniu do odstępów minimalnych obowiązują takie same zasady jak dla gwoździ pierścieniowych o grubości 4,0 mm. Krótsze wkręty posiadają taką samą nośność dla siły ścinającej jak dłuższe gwoździe pierścieniowe.

CNA

CSA

4,0 x 35 lub 4,0 x 40

5,0 x 35

4,0 x 50 lub 4,0 x 60

5,0 x 40

4,0 x 75 lub 4,0 x 100

5,0 x 50


W przypadku zastosowania wkrętów CSA, przy dokładnym wyliczeniu można osiągnąć wyższe wartości nośności.
Jest to korzystne w szczególności przy stosowaniu cienkich elementów drewnianych. W tabeli powyżej podano, jakie gwoździe pierścieniowe mogą zostać zastąpione odpowiednimi wkrętami. Wymiana wkrętów CSA na gwoździe pierścieniowe CNA nie jest możliwa w każdym przypadku. Grubość powłoki cynkowej wynosi przynajmniej 12 µm. Wkręty mogą być wykonane również ze stali nierdzewnej (1.4401).

Rozstaw łączników (gwoździ, wkrętów)
Do uzyskania pełnej nośności połaczenia niezbędne jest zachowanie podanych w Eurokodzie 5 (pkt.8.3.1.4 złacza stal-drewno) minimalnych rozstawów między łącznikami i minimalnych odległości od końca i boku elementu drewnianego
Minimalne odległości gwoździ od końca i boku elementu drewnianego:
a3,c – odległość gwoźdza od nieobciążonego końca elementu
a3,t – odległość gwoźdza od obciążonego końca elementu
a4,c – odległość gwoźdza od nieobciążonego boku elementu
a4,t – odległość gwoźdza od obciążonego boku elementu

Minimalne rozstawy gwoździ:
a1 – rozstaw gwoździ w szeregu wzdłuż włókien
a2 - rozstaw gwoździ w szeregu w poprzek włókien
a1 = 0,7 x 10d = 0,7 x 10 x 4 = 28mm
a2 = 0,7 x 5d = 0,7 x 5 x 4 = 14mm
a3,c = 10d = 10 x 4 = 40mm
a3,t = 15d = 15 x 4 = 60mm
a4,c = 5d = 5 x 4 = 20mm
a4,t = 7d = 7 x 4 = 28mm

Gwoździe krokwiowe SN:
Gwoździe krokwiowe 6,0 x 80/ 110/ 150/ 180/ 210/ 230/ 260/ 280/ 300/330 o średnicy znamionowej 6,0 mm są przeznaczone do łączenia drewna z drewnem. Wymiarowanie gwoździ jest określone w EN1995 - Eurokod 5. Grubość powłoki cynkowej wynosi przynajmniej 7 µm.

Sworznie stalowe STD:
Sworznie Simpson Strong-Tie® są produkowane ze stali klasy S235 JR.
W przypadku sworzni cynkowanych galwanicznie grubość powłoki cynkowej wynosi 5-12 µm. W przypadku sworzni cynkowanych ogniowo grubość powłoki wynosi ok. 55 µm.
Drewno impregnowane: W przypadku drewna impregnowanego oraz drewna z zawartością substancji agresywnych (np. kwas garbnikowy w drewnie dębowym), mogących doprowadzić do powstania korozji w złączach lub elementach łączeniowych, wskazane lub niezbędne jest zastosowanie nierdzewnych złączy i łączników.

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.