ROZPORZĄDZENIE UE O WYROBACH BUDOWLANYCH 305/2011 (CPR)

Z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPR) zastąpi Dyrektywę o wyrobach budowlanych 89/106 (CPD) i wprowadzi obowiązek znakowania CE wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi Europejskimi Normami i ETA we wszystkich krajach członkowskich.

ZMIANY W OBOWIĄZKACH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Nowe Rozporządzenie (CPR) nakłada obowiązki na wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw*. Mając na celu zapewnienie rzetelnego przepływu informacji od źródła do końcowego użytkownika CPR wprowadza obowiązki, których CPd nie zawierała. Pod groźbą konsekwencji prawnych podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw są zobowiązane do szeregu zmian.

Zobacz pełną informacje oraz zmiany jakie niesie ze sobą nowa regulacja.

SIMPSON STRONG-TIE OFERUJE OKUCIA BUDOWLANE OZNAKOWANE SYMBOLEM CE

Oznakowanie produktów symbolem CE zwiększa przejrzystość w kwestiach ich jakości i bezpieczeństwa, ponieważ aby uzyskać prawo do tego znaku muszą one spełniać szereg jasno zdefiniowanych kryteriów. Aby móc znakować swoje produkty symbolem CE producent musi spełnić trzy warunki:

  • udowodnić zgodność produktu z wymaganiami Dyrektywy budowlanej 89/106/EWG,
  • wdrożyć system kontroli produkcji,
  • wydać deklarację zgodności.

OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE CE

W Unii Europejskiej oznakowanie symbolem CE jest warunkiem wprowadzenia do obrotu trójwymiarowych okuć budowlanych do konstrukcji drewnianych. Chcemy być na czele kampanii o większą przejrzystość i wyższą jakość - wiele z naszych produktów jest już oznaczonych symbolem CE. Korzystając z linku z prawej strony mogą Państwo sprawdzić, które z naszych produktów posiadają już ten znak.

KUPUJĄC OKUCIA BUDOWLANE SZUKAJ SYMBOLU CE

Symbol CE jest gwarancją bezpiecznego i wszechstronnie przetestowanego produktu. Firma Simpson Strong-Tie posiada supernowoczesne centra produkcyjne w Danii, Wielkiej Brytanii i Francji. Inwestujemy w nasze centra więcej niż jakikolwiek inny producent okuć budowlanych. Klient kupujący okucia budowlane oznakowane symbolem CE może mieć pewność, że produkt jest najwyższej jakości i spełnia wszelkie wymagania Dyrektywy budowlanej.

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.